NewConnect

Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

440,3 tys. zł zarobiła Incana S.A. w 2011 roku. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,35 mln zł

Notowana na rynku NewConnect INCANA SA – spółka produkująca innowacyjne i ekologiczne systemy dekoracji ściennej, w IV kwartale 2011 roku zanotowała 2,22 mln zł przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do roku 2010, wynik ten jest wyższy o 42,61 procent. Całkowite przychody Spółki w 2011 r. wyniosły 9,35 mln złotych (wzrost o 43,14 proc.). Zysk netto był wyższy aż o 91,24 proc. w porównaniu do 2010 roku i osiągnął wartość 440,3 tys. złotych.

Incana S.A. realizuje pierwsze założenia rozwoju. W planach nowe produkty

Koniec przebudowy sieci dystrybucyjnej, wprowadzenie nowej linii produktów oraz modernizacja pracowni projektowej – tak realizację podstaw strategii rozwoju podsumował zarząd spółki Incana S.A., notowanego na NewConnect producenta i dystrybutora innowacyjnych systemów dekoracji elewacji. Pierwsze efekty wykonania założonego planu mają być widoczne w wynikach finansowych za 2012 rok.

Grupa LUG S.A. przekroczyła prognozy i wypracowała w 2011 roku 94,28 mln zł przychodów oraz 3,28 mln zł zysku netto

LUG S.A. – notowany na NewConnect, jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – z nawiązką zrealizował prognozy finansowe na 2011 rok i osiągnął rekordowe poziomy wyników. Według danych opublikowanych w raporcie za IV kwartał 2011 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w całym 2011 roku 94,28 mln zł, a skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 3,28 mln zł. W samym IV kwartale roku producent sprzedał produkty za kwotę 29,6 mln zł.

W styczniu 2012 r na NewConnect pojawiło się tylko 7 nowych spółek

Na rynkach finansowych dalej utrzymuje się niepewność, odnośnie perspektywy rozwoju sytuacji w 2012 r., coraz częściej jednak słychać pozytywne prognozy ze wskazaniem na lepszą drugą połowę 2012 r. Uważamy, że w większym stopniu są to oczekiwania niż potwierdzają to twarde fakty.

Rekordowa liczba debiutów na rynku NewConnect w 2011 roku

Grudzień nie przyniósł rozwiązania niepewnej sytuacji w Europie. Inwestorzy z niepokojem obserwują wydarzenia w strefie euro. Podczas szczytu w Brukseli 17 państw eurolandu i 6 państw spoza unii walutowej zdecydowało o powołaniu nowego pakietu fiskalnego do ratowania strefy euro. Brak jedności w Unii Europejskiej w kwestii jego realizacji niepokoi rynki, które bacznie obserwują toczące się negocjacje wokół pożyczki od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na tle niestabilnej sytuacji w Europie, optymistyczne sygnały płyną z gospodarki amerykańskiej, co pozwala na umiarkowany optymizm w prognozach na najbliższy czas.

Debiut z gwizdkiem. ALDA S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect

Prawa do akcji serii C spółki ALDA S.A. zadebiutowały dziś na rynku NewConnect. Firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego takich jak czajniki z gwizdkiem, kosze na śmieci oraz system mocowania choinek EasyFix. Kurs akcji na otwarciu wzrósł o 48,31 proc. z 4,45 zł do 6,60 zł. Do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect wprowadzono 436 550 akcji na okaziciela serii B, 123 600 akcji na okaziciela serii C oraz 123 600 praw do akcji serii C.

ALDA S.A. zadebiutuje na NewConnect 27. grudnia

W najbliższy wtorek 27.12. na rynku NewConnect pojawi się spółka ALDA S.A.. Firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego takich jak czajniki z gwizdkiem, kosze na śmieci oraz system mocowania choinek EasyFix. Debiut poprzedziła prywatna emisja akcji serii C o wartości ok. 0,55 mln złotych. Pozyskane środki ALDA S.A. przeznaczy na zwiększenie zapasów oraz intensyfikację sprzedaży. Spółkę wprowadza WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

ALDA S.A. podpisała umowy z kontrahentami z Mołdawii i Ukrainy

Spółka przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect

ALDA S.A. – spółka specjalizująca się w produkcji i sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego – zawarła umowę o współpracy handlowej z firmą SC VESELTIS S.R.L. z Mołdawii. Na jej podstawie firma ta otrzymała wyłączność na rok w zakresie dystrybucji koszy produkowanych przez Spółkę. Przychody ALDA S.A. na koniec 2012 roku tylko z tej umowy mają wynieść ok. 100 tys. euro.