NewConnect

Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

SMT Software S.A. pozyskała kontrakt na 9 mln PLN

Notowana na NewConnect informatyczna spółka z Wrocławia podpisała 5-letni kontrakt z cypryjską spółką z branży finansowo - consultingowej.

W ramach nowo pozyskanej umowy SMT Software udostępni klientowi kilkunastoosobowy zespół programistów, których zadaniem będzie rozwój i utrzymywanie systemów informatycznych we współpracy z pionem IT klienta. Wszyscy developerzy będą pracować zdalnie z siedziby SMT Software we Wrocławiu.

ALDA S.A. zakończyła ofertę prywatną. Spółka pozyskała planowane 0,55 mln zł

ALDA S.A. – spółka specjalizująca się w produkcji i sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego – z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji serii C. Spółka pozyskała 0,55 mln zł. Akcje objęło pięciu inwestorów instytucjonalnych i trzech prywatnych. Debiut na rynku NewConnect planowany jest na przełomie roku 2011 i 2012. Spółkę wprowadzi WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. znów podnoszą prognozy

Notowani na rynku NewConnect, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. poinformowali o podniesieniu prognoz finansowych na koniec 2011 roku. Zgodnie z aktualną prognozą grupa WDB BU S.A. na koniec bieżącego roku wypracuje 4,6 mln zł przychodów oraz 1,5 mln zł zysku netto. Koszty operacyjne mają wynieść 2,75 mln zł.

Duża zmienność na rynku NewConnect!

Listopad upłynął pod znakiem silnych wahań cen akcji na rynkach finansowych. Od początku miesiąca nadal przeważała tendencja spadkowa, która w szczególności wynika z systematycznie pogarszającej się sytuacji finansowej wielu krajów oraz wciąż niepokojącej kwestii zadłużenia Grecji, Włoch i Hiszpanii. Kolejną istotną zmianą w ostatnim czasie było przejęcie funkcji prezesa Europejskiego Banku Centralnego przez Mario Draghi. Podjęta pod jego przewodnictwem decyzja o obniżeniu stopy bazowej o 25 punktów zaskoczyła inwestorów, dlatego w najbliższym czasie należy liczyć się ze spowolnieniem wszystkich gospodarek strefy euro. Obawy o rozprzestrzenienie się kryzysu fiskalnego na całą strefę euro zdominowały nastroje inwestorów, powodując dużą zmienność na światowych giełdach.

Optonet S.A. zadebiutuje 30 listopada 2011 r. na NewConnect

Wartość oferty prywatnej Optonet S.A. wyniosła 800 tys. zł

Gdynia, 29 listopada 2011 r. - Optonet S.A. – spółka zajmująca się budową i projektowaniem infrastruktury oraz integracją urządzeń telekomunikacyjnych, wchodząca w skład Grupy Novainvest S.A. – zadebiutuje 30 listopada br. na rynku NewConnect. Pod koniec września br. Optonet S.A. zrealizował ofertę prywatną o wartości 800 tys. zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie działalności w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego i usług transmisyjnych, a także na rozbudowę struktur regionalnych.

Synkret S.A. zadebiutował na NewConnect

Jako 332. spółka zadebiutowała dziś na rynku NewConnect, Synkret S.A. – firma działająca w branży budowlano-inżynieryjnej, świadcząca usługi budowlane w zakresie budownictwa inżynieryjnego, związanego z ochroną środowiska i kubaturowego. Około godziny 11.00 Teoretyczny Kurs Otwarcia (TKO) wynosił 8,40 zł za akcję i był wyższy od ceny emisyjnej (4,10 zł) o 104,9 proc.

M4B S.A. zbuduje sieć Digital Signage na Stadionie Narodowym

M4B S.A. – notowany na NewConnect, wyspecjalizowany dostawca rozwiązań IT dla branży Digital Signage, zawarł umowę z Narodowym Centrum Sportu sp. z o.o. na dostawę i uruchomienie systemu Digital Signage. Wartość kontraktu sięga 600 tys. zł. Termin zakończenia realizacji projektu przewidywany jest na styczeń 2012 r.

SMT Software opublikowała wyniki za III kwartał 2011

Po trzech kwartałach 2011 roku wartość przychodów notowanej na NewConnect informatycznej spółki z Wrocławia przekroczyła sumę przychodów z całego roku 2010.

  • 90% dynamika wzrostu przychodów kwartał do kwartału (IIIQ2011/IIIQ2010)
  • 86% dynamika wzrostu przychodów w ujęciu narastającym (I-IIIQ2011/I-IIIQ2010)
  • 53% wzrost zysku netto w relacji kwartał do kwartału (IIIQ2011/IIIQ2010)