Novainvest S.A.

Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku, a także podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT o wysokim potencjale rozwoju.

KRS: 0000315999

GP Adrenalina S.A. nabyła 35% udziałów w KRAB MH & SE Sp. z o.o.

Warszawa, 26 kwietnia 2012 roku – Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – podmiot z Grupy Novainvest S.A. specjalizujący się w pełnej obsłudze produkcyjnej wydarzeń artystycznych oraz eventowych – nabył 35% udziałów w kapitale zakładowym KRAB Music House & Special Events Sp. z o.o. Jeszcze w roku 2012 GP Adrenalina S.A. planuje zadebiutować na rynku NewConnect. Koordynatorem oferty będzie Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. wejdzie na NewConnect w IV kw. 2012 r.

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – podmiot specjalizujący się w pełnej obsłudze produkcyjnej wydarzeń artystycznych oraz eventowych, należący do grupy kapitałowej Novainvest S.A. - zadebiutuje na rynku NewConnect w IV kw. 2012 r. Debiut poprzedzi emisja prywatna. Koordynatorem Oferty będzie Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

Financea Sp. z o.o. wydziela działalność eventową i artystyczną

Financea Sp. z o.o. – wyspecjalizowany podmiot zajmujący się obrotem wierzytelnościami, należący do grupy kapitałowej Novainvest S.A. – wydzielił działalność eventową i artystyczną, którą do tej pory prowadził pod marką Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. Działalność Financea Sp. z o.o. zostanie w pełni skoncentrowana na obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami.

Tylko do 29 lutego br. potrwa przyjmowanie deklaracji sprzedaży akcji Novainvest S.A.

Warszawa, 28 lutego 2012 roku Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy inwestycyjno-doradczej – tylko do 29 lutego br. przyjmuje deklaracje sprzedaży w ramach skupu akcji własnych. Skup będzie realizowany po cenie ustalonej w granicach upoważnienia udzielonego przez NWZA Novainvest S.A. tj. za cenę nie niższą niż 0,60 zł i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję. Zarząd Novainvest S.A. nie wyklucza konwersji objętych akcji na obligacje korporacyjne.

Grupa Novainvest S.A. zanotowała 1,84 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r.

W ujęciu narastającym zysk wzrósł o 249% r-d-r

Warszawa, 14 lutego 2011 roku – Novainvest S.A. wraz z podmiotami zależnymi - Global VC Sp. z o.o. oraz Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zanotowały łącznie ponad 1,84 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r. W ujęciu narastającym (po czterech kwartałach) wyżej ww. podmioty zanotowały łącznie 2,73 mln zł zysku netto w porównaniu do 781 tys. zł w analogicznym okresie roku 2010, co oznacza wzrost o 249%.

Novainvest S.A. wyemituje dwuletnie obligacje o wartości do 3 mln zł

Warszawa, 7 lutego 2012 roku – Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy doradczo – inwestycyjnej - zaoferuje w ramach oferty niepublicznej dwuletnie obligacji na okaziciela o wartości do 3 mln zł, oprocentowane na poziomie 14% rocznie. Jednostkowa cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej tj. 1000 zł. Zostaną one wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne. Operatorem emisji jest Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A.

Novainvest S.A. rozpoczyna skup akcji własnych, minimalna cena wyniesie 0,60 zł

Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy inwestycyjno-doradczej - rozpoczyna skup akcji własnych na mocy uchwały NWZA z dnia 25 lipca 2011 r. Skup będzie realizowany po cenie ustalonej w granicach upoważnienia udzielonego przez NWZA Novainvest S.A. tj. za cenę nie niższą niż 0,60 zł i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję. Zarząd Novainvest S.A. rozważa również konwersje objętych akcji na obligacje korporacyjne. Przyjmowanie ofert potrwa do 29 lutego 2012 r.

Inwestor finansowy w Optonet S.A.

Global VC Sp. z o.o. – podmiot specjalizujący się w inwestycjach kapitałowych należący do Grupy Novainvest S.A. – zbył na rzecz inwestora finansowego 952.000 akcji (stanowiących 59,5% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu) spółki portfelowej Optonet S.A. za ceną 876 tys. zł. W odniesieniu do ceny nabycia ww. akcji tj. 720 tys. zł., zawarcie powyższej transakcji oznacza osiągnięcie ponad 21% rentowności na sprzedaży. Pozyskane środki Global VC Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na zwiększenie zaangażowania w spółkach portfelowych oraz nowe inwestycje.