Novainvest S.A. porządkuje Grupę Kapitałową

Ponad 102 tys. zł zysku netto w I połowie 2011 r. Warszawa, 11 sierpnia 2011 roku – Novainvest S.A. – zanotowała ponad 102 tys. zł zysku netto w I półroczu 2011 r. w porównaniu do 239 tys. zł straty w roku 2010 r. W II kw. 2011 r. Spółka zakończyła główny etap realizacji strategii związanej z przebudową portfela inwestycyjnego oraz optymalizacją struktury przychodów i kosztów spółek portfelowych.

-„Na początku br. rozpoczęliśmy proces optymalizacji struktury biznesowej Grupy poprzez dywersyfikacje działalności na wyspecjalizowane podmioty. W rezultacie w II kw. br. działalność inwestycyjna i doradcza Grupy Novainvest S.A. została rozdzielona na spółki zależne: Global VC Sp. z o.o. – fundusz typu Venture Capital oraz Nova Capital Advisors Sp. z o.o. - podmiot świadczący usługi o charakterze inwestycyjno-doradczym. Wierzymy, że taka strategia będzie szczególnie korzystna z punktu widzenia transparentności Grupy, a także znajdzie odzwierciedlenie w wyniku finansowym. W I połowie 2011 r. Global VC Sp. z o.o. wypracował ponad 736 tys. zysku netto. Warto zwrócić uwagę, że powyższy wynik nie uwzględnia przeszacowań spółek portfelowych. Ponadto w chwili obecnej trwa procedura upublicznienia spółek Optonet S.A. oraz OPEN-NET S.A., co jeszcze w br. powinno przełożyć się na zwiększenie wyniku finansowego Global VC Sp. z o.o.” - mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

W związku ze zmianami w strukturze Grupy, spółki portfelowe Novainvest S.A. zostały przeniesione do Global VC Sp. z o.o., w której Novainvest S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. W portfelu Global VC Sp. z o.o. znajdują się następujące podmioty: Optonet S.A. (59,5% w KZ), OPEN-NET S.A. (38,85% w KZ), Digate Interactive Sp. z o.o. (25% w KZ), Nanotel S.A. (8,33% w KZ), Financea Sp. z o.o. (właściciel marki Grupa Produkcyjna Adrenalina) (80% w KZ), Talars Sp. z o.o. (20% w KZ), Kancelaria Prawna - Matowicki, Przegaliński, Trościańczyk (Komandytariusz), Biegli Rewidenci Stański & Zawłocki (Komandytariusz). 

Rozszerzeniu uległa także działalność doradcza Grupy, która obecnie jest realizowana przez Nova Capital Advisors Sp. z o.o. W chwili obecnej spółka pełni m.in. funkcję koordynatora IPO dla spółek OPEN-NET S.A. oraz Optonet S.A., które w III kw. 2011 r. zostaną upublicznione na rynku NewConnect. Nova Capital Advisors Sp. z o.o. świadczy także usługi doradcze dla podmiotów z poza Grupy.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Novainvest_SA_porzadkuje_Grupe_Kapitalowa.pdf145.59 KB