OPEN-NET S.A. zadebiutuje 5 września br. na rynku NewConnect

Katowice, 2 września 2011 - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zadebiutuje na rynku NewConnect 5 września 2011 r. Do obrotu na NewConnect zostanie wprowadzone 362.000 akcji serii E i 334.000 akcji serii F. W czerwcu br. OPEN-NET S.A. zakończył z sukcesem prywatną emisję akcji, w ramach której inwestorzy objęli akcje za ponad 3,7 mln zł. Koordynatorem procesu upublicznienia jest Nova Capital Advisors Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Novainvest S.A.

„Wejście na rynek NewConnect jest dla spółki zwieńczeniem wieloletnich działań w kierunku upublicznienia jej walorów” - stwierdził Janusz Kumala, Przewodniczący Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

-„Głównym celem emisji akcji było pozyskanie środków na nabycie 100% udziałów w Interlandia Sp. z o.o., co pozwoliło na rozszerzenie naszej oferty o usługi związane z dostarczaniem Internetu oraz programów telewizyjnych i zaoferowanie ich w pakiecie „triple play”. Pierwsze efekty tej współpracy był już widoczne w II kw. 2011 r., w którym OPEN-NET S.A. zanotował 44,49 tys. zysku netto w porównaniu do 81,53 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 roku. Nie bez znaczenia dla osiągniętego wyniku finansowego były także działania w zakresie optymalizacji struktur sprzedaży, które pozwoliły na wyeliminowanie nierentownych obszarów działalności. Obecnie pracujemy również nad ujednoliceniem standardów obsługi klientów w ramach wspólnego Centrum ObsługiKlienta, co pozwoli zarówno na obniżenie kosztów działalności jak i na wzrost jakości świadczonych usług.” – mówi Damian Kocoń, Prezes Zarządu OPEN-NET S.A.

Wykorzystanie środków z emisji:

  • 2 700 000 zł - nabycie 100% udziałów w Interlandia Sp. z o.o., 
  • 550 000 zł - rozwój technologiczny Spółki oraz rozbudowa struktury sprzedażowej, m.in. poprzez utworzenie działu handlowego i stworzenie struktury sprzedażowej składającej się przedstawicieli handlowych,
  • 300 000 zł - akwizycje niewielkich lokalnych operatorów, 
  • 150 000 zł - dofinansowanie działalność operacyjnej.

Strategia rynkowa:

Strategia Emitenta opiera się na wykorzystaniu wzrostowego rynku i jego rozdrobnienia do budowy silnego podmiotu telekomunikacyjnego tak, aby za 2-3 lata możliwe było wejście OPEN-NET S.A. na rynek podstawowy. Założona strategia Emitenta będzie realizowana m.in. poprzez poszerzenie oferty świadczonych usług oraz rozwój sieci sprzedażowej, tak aby móc dotrzeć do jak największej liczy odbiorców w miejscach gdzie rynek nie jest wysoko konkurencyjny. Ponadto połączenie działalności OPEN-NET S.A. oraz Interlandia Sp. z o.o. pozwoli m.in. na: oferowanie w ramach Grupy Kapitałowej usługi „triple play” w jej pełnym zakresie, dywersyfikacje usług, rozszerzenie działalności terytorialnej Emitenta na obszar centralnej Polski (gdzie obecnie koncentruje swoje działania Interlandia Sp. z o.o.), zwiększenie bazy potencjalnych odbiorców usług, poprawę struktury sprzedaży usług dostępu do Internetu oraz wykorzystanie efektu synergii dla efektywniejszego zarządzania pionem sprzedażowym i technicznym.

Pełny tekst załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
OPEN-NET_SA_zadebiutuje_5_wrzesnia_na_rynku_NewConnect.pdf274.85 KB