OPEN-NET S.A. zadebiutuje 5 września na rynku NewConnect, w ciągu 2-3 lat planuje przeniesienie notowań na rynek główny

Katowice, 5 września 2011 r. - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zadebiutuje w dniu dzisiejszym na rynku NewConnect. Do obrotu na NewConnect zostanie wprowadzone 362.000 akcji serii E i 334.000 akcji serii F. W czerwcu br. OPEN-NET S.A. zrealizował prywatną emisję akcji, w ramach której inwestorzy objęli akcje za ponad 3,7 mln zł. Koordynatorem procesu upublicznienia jest Nova Capital Advisors Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Novainvest S.A.

„Dzisiejszy debiut jest kluczowym etapem w realizacji strategii umożliwiającej wzrost wartości OPEN-NET S.A. w horyzoncie ok. 2-3 lat do poziomu, który pozwoli na przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Docelowo planujemy budowę struktury holdingowej składającej się z podmiotów mających markę rozpoznawalną na rynkach lokalnych, a w przypadku przejmowania sieci telekomunikacyjnych wraz z abonentami włączanie ich bezpośrednio w struktury OPEN-NET S.A. Przewidujemy również możliwość wydzielenia ze spółek zależnych podmiotów, które będą pełniły funkcje narzędziowe w strukturach holdingu (m.in. serwis, sprzedaż i aktywacja usług, budowa infrastruktury teletechnicznej np. we współpracy ze spółkami z grupy kapitałowej NOVAINVEST, a w szczególności ze spółką OPTONET S.A.).” – mówi Damian Kocoń, Prezes Zarządu OPEN-NET S.A.

Prywatna emisja akcji

W czerwcu br. OPEN-NET S.A zrealizował prywatną emisji akcji o wartości 3,7 mln zł. Ponad 77% tej kwoty zostało przeznaczone na nabycie 100% udziałów Interlandia Sp. z o.o., co pozwoliło na rozszerzenie oferty o usługi związane z dostarczaniem Internetu oraz programów telewizyjnych.

-„Wraz z rozwojem OPEN-NET S.A. oraz spółek zależnych planujemy systematyczne zwiększenie naszej aktywności zarówno w obszarze badań/rozwoju jak i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych wprowadzających najnowsze rozwiązania technologiczne. Przejmowanie infrastruktury telekomunikacyjnej będzie wiązało się modernizacją pozyskanych zasobów w celu dostosowania jej do standardów obowiązujących na rynku telekomunikacyjnym a stosowanych już w Grupie Kapitałowej OPEN-NET S.A. Umożliwi to wprowadzenie najnowszych rozwiązań obowiązujących w branży, a w szczególności usługi „triple play” z wykorzystaniem technologii FTTH ( Fiber To The Home) i FTTB (Fiber To The Building). W planach mamy również zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie poprawy jakości usługi VoIP.” – mówi Janusz Kumala, Przewodniczący Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

Wyniki w II kw. 2011 r.

OPEN-NET S.A. zanotował w II kwartale 2011 roku 395,70 tys. zł przychodu ze sprzedaży (o 19,13% więcej niż w analogicznym okresie 2010 r.) oraz 44,49 tys. zł zysku netto w porównaniu do 81,53 tys. zł straty r-d-r. 

-„Na osiągnięte wyniki przełożyły się przed wszystkim działania podjęte w zakresie optymalizacji struktur sprzedaży, obsługi klienta i wyeliminowania obszarów nierentownych. Docelowo planujemy zbudowanie jednolitych struktur związanych ze sprzedażą usług, obsługą klienta oraz rozwojem technicznym. Pozwoli to na racjonalizacje kosztów w całej grupie kapitałowej m.in. dzięki wykorzystaniu efektu skali.” – dodaje Janusz Kumala, Przewodniczący Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

Pełny tekst załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
OPEN-NET_SA_zadebiutuje_5_wrzesnia_na_rynku_NewConnect.pdf214.48 KB