Indeksy amerykańskie rosną w oczekiwaniu na ostateczną decyzję Senatu o ograniczonym ataku militarnym w Syrii

Komentarz Noble Funds TFI po zakończeniu sesji w USA.

Indeks S&P 500 otworzył się dziś neutralnie a przez kolejne godziny handlu budował nowe dzienne maksima. Komisja Spraw Zagranicznych Senatu USA zagłosowała za użyciem ograniczonej siły w Syrii a decyzja będzie poddana pod głosowanie pełnego Senatu w przyszłym tygodniu. Pod koniec sesji indeks zyskał 0,81 proc., DJIA 0,65 proc. a Nasdaq wylądował 1,01 proc. nad wczorajszym zamknięciem.

Najdynamiczniej rosły dziś spółki z sektora ochrony zdrowia i technologicznego zyskując odpowiednio 0,98 proc. i 0,97 proc. Sektor usług telekomunikacyjnych poddany był zwiększonej presji podażowej, która doprowadziła subindeks S&P 500 do 0,22 proc. zniżki.

Liczba wniosków o kredyt hipoteczny wzrosła w ubiegłym tygodniu o 1,3 proc., wobec 2,5 proc. spadku tydzień wcześniej. Indeks refinansowania zanotował zaś pierwszy od miesiąca wzrost, który wyniósł 2 proc. Średnie oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego spadło o 7 p.b. do 4,73 proc., jednak nie pomogło to indeksowi kredytów na zakup domów, który zaliczył 0,4 proc. zniżkę wobec poprzedniego tygodnia.

Biuro Analiz Ekonomicznych opublikowało dziś raport dot. handlu zagranicznego USA. W lipcu deficyt bilansu handlu zagranicznego wzrósł m/m o 13,3 proc. osiągając 39,15 mld USD. Prognozy rynkowe zakładały deficyt w wysokości 38,5 mld USD. Wzrost deficytu wynikał ze zwiększonego importu (głównie samochodów i paliw) oraz nieznacznego wyhamowania eksportu.

Na dwie godziny przed zakończeniem sesji uwaga inwestorów skierowana była na danych z Beżowej Księgi. Raport – na podstawie danych sprzed 26 sierpnia – wskazywał na umiarkowane tempo rozwoju amerykańskiej gospodarki w dwóch ostatnich miesiącach. Aktywność kredytowa zmalała, co wynikało z rosnących kosztów kredytu. W większości dystryktów można było zaobserwować wzrost wydatków konsumentów, głównie przeznaczonych na samochody i dobra z branży mieszkaniowej. Poziom zatrudnienia nie uległ zmianom lub wzrósł umiarkowanie a presja płacowa pozostała niewielka. Większość członków stwierdziło, że nie widzą przeciwskazań co do ograniczania QE w dalszej części roku. Wg. prognoz analityków rozmiar redukcji skupu obligacji wyznaczony podczas wrześniowego posiedzenia FOMC wyniesie 15 mld USD (obecnie FED skupuje aktywa o wartości 85 mld USD miesięcznie).

Michał Kozak
Doradca inwestycyjny
Noble Funds TFI

Noble Funds TFI S.A.