Drewex S.A.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Zmiany w Zarządzie DREWEX S.A.

Inwestor strategiczny rozpocznie realizację drugiego etapu restrukturyzacji

Kraków, 18 lipca 2012 roku – Drewex S.A. – producent mebli i akcesoriów dziecięcych – poinformował o zmianach w Zarządzie, w związku z realizacją umowy inwestycyjnej z inwestorem strategicznym z dnia 11 maja 2012 r. W dniu 17 lipca 2012 roku Pan Andrzej Krakówka złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 17 lipca 2012 roku, jednocześnie na ww. stanowisko został powołany Pan Adam Bandach.

DREWEX S.A. ma kontrakt na 2,77 mln zł

Kraków, 16 maja 2012 roku – Drewex S.A. – producent mebli i akcesoriów dziecięcych – podpisał umowę dystrybucyjną ze spółką BABY-PLUS z siedzibą w Würzburgu w Niemczech, której przedmiotem jest sprzedaż przez Dystrybutora klientom końcowym po wcześniejszym zakupie od DREWEX S.A. produktów oferowanych przez Spółkę. Umowa została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2012 roku z możliwością jej przedłużenia na kolejne roczne okresy. Łączna szacunkowa wartość umowy w okresie czerwiec – grudzień 2012 roku wynosi 2,77 mln zł.

Sąd zatwierdza upadłość układową DREWEX S.A.

Do Spółki wejdzie inwestor

Kraków, 15 maja 2012 roku – Drewex S.A. – producent mebli i akcesoriów dziecięcych – otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie w sprawie zmiany postępowania upadłościowo-likwidacyjnego na upadłość z możliwością zawarcia układu. Wydana decyzja oznacza ziszczenie się warunków umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 10 maja br. pomiędzy Drewex S.A. i inwestorem strategicznym - P.P.H.U. AS-GOLD Sp. z o.o., na mocy której Inwestor pokryje wszystkie niezbędne koszty wymagane do finalizacji tego procesu.

Inwestor strategiczny dokapitalizuje DREWEX S.A.

Kraków, 11 maja 2012 roku – Drewex S.A. – producent mebli i akcesoriów dziecięcych – podpisał warunkową umowę inwestycyjną z inwestorem strategicznym - P.P.H.U. AS-GOLD Sp. z o.o., która pozwoli na dofinansowanie Drewex S.A. i zawarcie układu z wierzycielami Spółki. Na mocy zawartego porozumienia Inwestor pokryje wszystkie niezbędne koszty wymagane do finalizacji tego procesu.