GMK Investment LTD

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

BGE S.A. nabyła działkę w Katowicach za kwotę 300 tys. zł

Katowice, 10 stycznia 2013 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o nabyciu działki o powierzchni 0,55 ha zlokalizowanej w Katowicach. Cena zakupu wyniosła 300 tys. zł brutto.

Główny akcjonariusz Digate S.A. zainwestuje w spółki z rynku IT

Warszawa, 3 stycznia 2013 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – poinformował o zmianach w akcjonariacie, w zakresie pakietu akcji kontrolowanego przez głównego akcjonariusza oraz Prezesa Zarządu – Łukasza Kossakowskiego. Zgodnie z zawartą umową największym akcjonariuszem Digate S.A. jest obecnie spółka LKInvest Sp. z o.o., która kontroluje 17,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Digate S.A.

GMK Investment Ltd zwiększyła zaangażowanie w BGE S.A. do 62,42%

Katowice, 28 grudnia 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o zwiększeniu zaangażowania głównego akcjonariusza - GMK Investment Ltd, w wyniku transakcji nabycia przez niego 910 000 akcji BGE S.A. serii A i B. GMK Investment Ltd posiada obecnie 3 730 000 akcji, stanowiących 53,66% w kapitale zakładowym i 62,42% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BGE S.A. Inwestor zadeklarował, iż nie wyklucza dalszego wzrostu zaangażowania.

BGE S.A. przejmuje TLM Polska Sp. z o.o.

Katowice, 22 listopada 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o nabyciu 100% udziałów w TLM Polska Sp. z o.o. - spółki handlowej działającej na rynku biomasy. Jednocześnie BGE S.A. nabyła 24% udziałów w spółce portfelowej przejmowanego podmiotu – B-Stal Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji wyniosła 7,5 mln zł.

GMK Investment LTD zainwestuje 1 mln euro w Digate S.A.

Warszawa, 20 listopada 2012 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – podpisał umowę inwestycyjną z inwestorem finansowym GMK Investment LTD, który zainwestuje 1 mln euro w projekty realizowane przez Digate S.A. GMK Investment LTD zamierza skupować akcje Digate S.A. na rynku NewConnect (bezpośrednio oraz przez podmioty zależne).

Digate S.A. notuje wzrost sprzedaży z działalności operacyjnej na rynku IT

Warszawa, 7 listopada 2012 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych - według wstępnych wyliczeń osiągnął w październiku 2012 roku przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 370 tys. zł. Dla porównania wartość przychodów Emitenta za cały rok 2011 wyniosła 20,46 tys. zł.

Digate S.A. podpisał umowę ramową z ITdoors

Warszawa, 25 października 2012 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych - podpisał umowa ramową ze spółką ITdoors, której przedmiotem będzie realizacja wspólnych projektów oraz wsparcia przez Digate S.A. sprzedaży oprogramowania Business Intelligence – Itdoors Eyes.

GMK Investment LTD planuje zainwestować 1 mln Euro w Digate S.A.

Warszawa, 24 października 2012 roku – Digate S.A. – poinformowała o otrzymaniu listu intencyjnego od spółki GMK Investment LTD, która zadeklarowała chęć inwestycji kwoty 1 mln Euro w Digate S.A.