Agora przejmuje sieć kin

Agora znana jest nam jako wydawca prasy i magazynów – przede wszystkim Gazety Wyborczej. Internautom i inwestorom domenowym Agora kojarzy się przede wszystkim z wielością serwisów internetowych i coraz to bardziej awangardowymi portalami postawionymi na coraz bardziej dziwnych słowotwórczo domenach. Kryzys spowodował uszczuplenie wszystkich segmentów rynkowych, na których działa Agora. Skurczył się rynek reklamy. Segment prasy codziennej lacznie z Internetem, kolekcje wydawnicze, czasopisma, reklama zewnętrzna, radio – na tych wszystkich polach działalności kryzys odbil swoje pietno uszczuplając przychody ze sprzedaży. Społka nie poddała się, przeprowadziła zwolnienia grupowe i wdrożyła program oszczędności. Dzisiaj spółka zaskoczyła rynek informując, że podpisała przedwstępną umowę nabycia 84% akcji spółki Centrum Filmowe „Helios” S.A. z siedzibą w Łodzi. Helios bezpośrednio i poprzez swoją spółke zależną Kinoplex Sp. z o.o jest operatorem dwudziestu czterech multipleksów oraz dwóch kin tradycyjnych w łącznie dwudziestu czterech miastach Polski. Udział rynkowy Heliosa liczony w ilości sprzedanych biletów wyniosł w 2009 24% . Wygląda na to, że inwestycja za około 25 mln Euro zdywersyfikuje źródła przychodów i uzupełni możliwości przekazu reklamowego na rynku rozrywki. Trzeba zaznaczyć, że ten rynek ma szanse na szybki rozwój wraz z bogacącym się polskim społeczeństwem.O godzinie 15.20 kurs akcji Agory rośnie o +6,38% i wynosi 27 złotych.