SferaNet Sp. z o.o.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ZWZA Open-Net S.A. zadecyduje o przejściu na rynek regulowany

Katowice, 4 czerwca 2012 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Open-Net S.A. – publicznego operatora telekomunikacyjnego dostarczającego usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zadecyduje 29 czerwca 2012 r. o przejściu Spółki na rynek regulowany. Rozpoczęcie prac nad prospektem rozpocznie się III kw. 2012 r. Debiut planowany jest na przełomie roku 2012/2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 29 czerwca 2012 r.

Grupa Open-Net S.A. przekroczyła prognozę zysku na rok 2011 o 843,31%

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zanotował w IV kw. 2011 r. 822,19 tys. zł przychodu i 649,29 tys. zł zysku netto w porównaniu do 309,43 tys. zł przychodu i 110,71 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 r. Jednocześnie na poziomie Grupy tj. (włączając wyniki spółki zależnej SferaNet Sp. z o.o.) Open-Net S.A. osiągnął łącznie na koniec 2011 r. 3,82 mln zł przychodu oraz 915 tys. zł zysku netto, co oznacza przekroczenie prognozy na rok 2011 o 87,03% na poziomie przychodu oraz o 843,31% na poziomie zysku netto.

Open-Net S.A. przejmie sieć telekomunikacyjną CyberX

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał przedwstępną umowę nabycia sieci telekomunikacyjnej CyberX. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji obligacji.

Open-Net S.A. przejął SferaNet Sp. z o.o.

Katowice, 7 listopada 2011 – Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał umowę nabycia 87,85% udziałów SferaNet Sp. z o.o. na łączną kwotę 2,2 mln zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych). W chwili obecnej Open-Net S.A. prowadzi także negocjacje w sprawie nabycia sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C., których zakończenie jest planowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r.

Zmiany we władzach OPEN-NET S.A.

OPEN-NET S.A. przyśpieszy akwizycje

Katowice, 17 października 2011 r. - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podał informacje o zmianach we władzach Spółki. W dniu 17 sierpnia 2011 r. przewodniczący rady nadzorczej oraz założyciel OPEN-NET S.A. Janusz Kumala został oddelegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu. Obecny Prezes Zarządu oraz Wiceprezes złożyli rezygnacje. W ciągu najbliższych dwóch tygodni OPEN-NET S.A. zaktualizuje strategie rozwoju, która będzie uwzględniała m.in. emisję obligacji.

OPEN-NET S.A. podpisał umowę ramową z Politechniką Śląską

Katowice, 10 października 2011 - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał umowę współpracy partnerskiej z Politechniką Śląską. Przedmiotem umowy jest wykonanie prototypów systemów telekomunikacyjnych będących celem zadań w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 1.4-4.1).

OPEN-NET S.A. przejmie SferaNet Sp. z o.o.

OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał przedwstępną umowę nabycia 87,85% udziałów SferaNet Sp. o.o. na łączną kwotę 2,2 mln zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych). Termin zawarcia właściwej umowy sprzedaży udziałów Strony ustaliły na 30 dni po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów potwierdzających stan majątku oraz zobowiązań finansowych i prawnych SferaNet.

Reorganizacja Grupy Kapitałowej OPEN-NET S.A.

Katowice, 15 września 2011 - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – poinformował o zmianach w strukturze grupy kapitałowej, w wyniku której aktywa telekomunikacyjne (sieć, urządzenia) spółek zależnych (tj. Interlandia Sp. z o.o. oraz PT Croscarrier Sp. z o.o.) zostały przeniesione na rzecz OPEN-NET S.A. Ponadto nastąpiły zmiany właścicielskie podmiotów w Grupie, w wyniku których Interlandia Sp. z o.o. została spółką zależną od PT Croscarrier Sp. z o.o. a PT Croscarrier Sp. z o.o. spółką zależną od OPEN-NET S.A.