Info - blog | Rentier.pl

W grudniu na rynku NewConnect zadebiutowały 2 nowe spółki, w tym ukraiński Cereal Planet PLC

Parkiet Główny zasiliły natomiast 4 firmy

W ostatniej sesji 2013 roku indeks NC Index na zamknięciu osiągnął poziom 366,01 punktów i tym samym wzrósł o 3,87% w stosunku do wartości na koniec listopada. NCIndex30 również zanotował wzrost, 2,43%. Indeks spółek ukraińskich WIG-Ukraina oraz WIG30 spadły, kolejno o 5,35% oraz 6,92%. Średnia ilość debiutów na NewConnect z ostatnich 12 miesięcy (styczeń – grudzień 2013) wyniosła 3,5 spółki na miesiąc.

Novavis S.A. nie zwalnia tempa

Warszawa, 26 listopada 2013 roku

Novavis S.A. zakupiła sto procent udziałów w spółce Chata sp. z o.o., która zrealizuje celowy projekt elektrowni fotowoltaiczej o mocy 500 kW, na powierzchni 1,22 hektara. Zakupiona firma posiada już decyzję o warunkach zabudowy oraz umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. W ostatnich dniach Novavis przekazała także komunikat o zwiększeniu prognozy przychodów na rok 2013.

Wyniki Aedes S.A. po trudnym III kwartale 2013 roku

Notowana na NewConnect krakowska spółka budowlana Aedes S.A. opublikowała raport okresowy za III kwartał 2013 roku. Przychody ze sprzedaży netto Generalnego Wykonawcy sięgnęły ponad 12,9 mln zł, ale były niższe o 15 proc. od uzyskanych w III kwartale 2012 roku. Wynik netto Spółki jest ujemny i wynosi -345 tys. złotych.

We wrześniu nie było żadnych debiutów na rynku NewConnect

NCIndex na zamknięciu 30 września 2013 roku, osiągnął poziom 318,48 punktów i tym samym na przestrzeni września wzrósł o 1,89% w stosunku do wartości na koniec sierpnia. W tym samym czasie NCIndex30 zaliczył wzrost o 9,64%, a indeks spółek ukraińskich WIG-Ukraina zanotował +5,64% wędrując na poziom 575,79 punktów. Średnia ilość debiutów z ostatnich 12 miesięcy (październik 2012 – wrzesień 2013) wynosi 4,33 spółki na miesiąc, natomiast średnia od początku 2013 roku wynosi 4 spółki na miesiąc.

Aedes S.A. pozyskał zlecenie o wartości 1,49 mln zł z sektora budownictwa przemysłowego

Notowana na NewConnect krakowska spółka budowlana Aedes S.A. pozyskała kolejną umowę z obszaru budownictwa przemysłowego. Przedmiotem realizacji zlecenia będzie wykonanie stanu surowego fabryki wełny mineralnej i skalnej w Bytomiu. Wartość kontraktu wynosi 1,49 mln zł netto.

Novavis S.A. powiększa swoją ofertę handlową i już w sierpniu wypełnia prognozy przychodowe na rok 2013

Novavis S.A. –podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną i handlową na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, dystrybutor na rynku polskim urządzeń i technologii z zakresu OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, mikroturbiny wiatrowe) – informuje, że w lipcu bieżącego roku wypełniona została prognoza przychodów na 2013 r.

Aedes S.A. zrealizuje inwestycję mieszkaniową w krakowskiej dzielnicy Prądnik Biały za ok. 16,9 mln zł netto

Notowana na NewConnect krakowska spółka budowlana Aedes S.A. pozyskała kolejne znaczące zlecenie, którego przedmiotem jest realizacja budynku wielorodzinnego wraz z pełną infrastrukturą. Wartość umowy zawartej z Sento 15 sp. z o.o. wynosi ok. 16,9 mln zł netto. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w terminie 19 miesięcy od dnia przekazania przez Inwestora placu budowy.

Podpisanie umowy partnerskiej między Novavis S.A. i Ulica Solar

Novavis Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 18 lipca 2013 r. podpisana została umowa z „Ulica Solar”, której przedmiotem jest współpraca w zakresie dystrybucji, wdrażania i promowania innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych. Novavis S.A. zostaje oficjalnym dystrybutorem produktów i systemów „Ulica Solar” na rynku polskim (po m.in. Niemczech, Japonii, Indiach, Izraelu i USA), zaś chińska firma trafia do grona partnerów produktowych Spółki, jako pierwszy azjatycki producent. „Ulica Solar” jest profesjonalnym producentem paneli fotowoltaicznych w Chinach, zaś Novavis S.A. jest dystrybutorem technologii opartych o odnawialne źródła energii w Polsce.