telekomunikacja

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ZWZA Open-Net S.A. zadecyduje o przejściu na rynek regulowany

Katowice, 4 czerwca 2012 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Open-Net S.A. – publicznego operatora telekomunikacyjnego dostarczającego usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zadecyduje 29 czerwca 2012 r. o przejściu Spółki na rynek regulowany. Rozpoczęcie prac nad prospektem rozpocznie się III kw. 2012 r. Debiut planowany jest na przełomie roku 2012/2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 29 czerwca 2012 r.

Grupa Open-Net S.A. przekroczyła prognozę zysku na rok 2011 o 843,31%

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zanotował w IV kw. 2011 r. 822,19 tys. zł przychodu i 649,29 tys. zł zysku netto w porównaniu do 309,43 tys. zł przychodu i 110,71 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 r. Jednocześnie na poziomie Grupy tj. (włączając wyniki spółki zależnej SferaNet Sp. z o.o.) Open-Net S.A. osiągnął łącznie na koniec 2011 r. 3,82 mln zł przychodu oraz 915 tys. zł zysku netto, co oznacza przekroczenie prognozy na rok 2011 o 87,03% na poziomie przychodu oraz o 843,31% na poziomie zysku netto.

Open-Net S.A. przejmie sieć telekomunikacyjną Telsat

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał przedwstępną umowę nabycia sieci telekomunikacyjnej Telsat. Wstępna wartość umowy została określona na kwotę 600 tys. zł. Zawarcie właściwej umowy nastąpi po zakończeniu audytu, jednak nie później niż w terminie do dnia 30 marca 2012 r. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji obligacji.

Inwestor finansowy w Optonet S.A.

Global VC Sp. z o.o. – podmiot specjalizujący się w inwestycjach kapitałowych należący do Grupy Novainvest S.A. – zbył na rzecz inwestora finansowego 952.000 akcji (stanowiących 59,5% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu) spółki portfelowej Optonet S.A. za ceną 876 tys. zł. W odniesieniu do ceny nabycia ww. akcji tj. 720 tys. zł., zawarcie powyższej transakcji oznacza osiągnięcie ponad 21% rentowności na sprzedaży. Pozyskane środki Global VC Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na zwiększenie zaangażowania w spółkach portfelowych oraz nowe inwestycje.

Eurosystem zakończył realizację kontraktu z ARiMR o wartości ponad 1,5 mln zł

Eurosystem S.A. – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geoinformatycznych, jako pierwsza w kraju zakończyła realizację umowy zawartej w lipcu br. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Firma wykonała prace związane z przeprowadzeniem kontroli metodą FOTO na obszarze województwa wielkopolskiego. Wartość kontraktu przekroczyła 1,5 mln zł.

Optonet S.A. ma kontrakt z Aquanet S.A. o wartości 370 tys. zł

Optonet S.A. – spółka zajmująca się budową i projektowaniem infrastruktury oraz integracją urządzeń telekomunikacyjnych, wchodząca w skład Grupy Novainvest S.A. – podpisała umowę z Aquanet S.A. o wartości ok. 370 tys. zł brutto. Przedmiotem umowy jest wykonanie sieci cyfrowych oraz linii radiowych na terenie województwa wielkopolskiego. Ww. kontrakt został zawarty w ramach umowy ramowej z Aquanet S.A., która obejmuje szeroki zakres prac projektowych oraz montażowo-budowlanych.

Open-Net S.A. uruchomi salony multimedialne

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał umowę ramowa ze spółką MoSoCo Sp. z o.o. na mocy której zostanie powołany wspólny projekt, mający na celę budowę nowoczesnej sieci salonów multimedialnych Everest. W I kw. 2012 r. Open-Net S.A. planuje uruchomić przynajmniej 2-3 salony Everest. Do końca 2012 r. planowane jest otworzenie ok. 40-80 kolejnych salonów.

Optonet S.A. zadebiutuje 30 listopada 2011 r. na NewConnect

Wartość oferty prywatnej Optonet S.A. wyniosła 800 tys. zł

Gdynia, 29 listopada 2011 r. - Optonet S.A. – spółka zajmująca się budową i projektowaniem infrastruktury oraz integracją urządzeń telekomunikacyjnych, wchodząca w skład Grupy Novainvest S.A. – zadebiutuje 30 listopada br. na rynku NewConnect. Pod koniec września br. Optonet S.A. zrealizował ofertę prywatną o wartości 800 tys. zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie działalności w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego i usług transmisyjnych, a także na rozbudowę struktur regionalnych.