Inwestor finansowy w Optonet S.A.

Global VC Sp. z o.o. – podmiot specjalizujący się w inwestycjach kapitałowych należący do Grupy Novainvest S.A. – zbył na rzecz inwestora finansowego 952.000 akcji (stanowiących 59,5% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu) spółki portfelowej Optonet S.A. za ceną 876 tys. zł. W odniesieniu do ceny nabycia ww. akcji tj. 720 tys. zł., zawarcie powyższej transakcji oznacza osiągnięcie ponad 21% rentowności na sprzedaży. Pozyskane środki Global VC Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na zwiększenie zaangażowania w spółkach portfelowych oraz nowe inwestycje.

-„Zawarcie transakcji sprzedaży akcji Optonet S.A. z ponad 20% zyskiem, w odniesieniu do ceny nabycia, będzie widoczne już w wynikach za IV kw. 2011 r., a tym samym znajdzie odzwierciedlenie w wyniku całej Grupy Novainvest S.A. za rok 2011. Środki pozyskane z tej inwestycji przeznaczymy na zwiększenie zaangażowania w naszych spółkach portfelowych, szczególnie w tych, które obecnie przygotowują się do debiutu na GPW. Zgodnie z polityką Grupy przeszacowanie udziałów następuje dopiero w momencie upublicznienia spółki, dlatego też tak istotną kwestią jest dla nas dofinansowanie tych podmiotów, pozwalające na szybki wzrost, a następnie wprowadzenie tych spółek do obrotu. W roku 2011 na NewConnect zadebiutowały dwie spółki z portfela Global VC Sp. z o.o., w przyszłym roku spodziewamy się co najmniej takiej samej liczby debiutów.

Z punktu widzenia wykorzystania środków rozważamy także wejście w nowe inwestycje. z jednej strony zamierzamy wzmocnić cześć grupy działającą w obszarze telekomunikacji oraz IT, która obecnie jest skoncentrowana przy spółce Open-Net S.A. Z drugiej natomiast rozważamy wejście w zupełnie nowe sektory, co pozwoli na zwiększenie dywersyfikacji naszego portfela.” - mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Inwestor_finansowy_w_Optonet_SA.pdf77.23 KB