OPEN-NET S.A.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

OPEN-NET S.A. prowadzi działalność od 1997 roku. Spółka jest publicznym operatorem telekomunikacyjnym, działającym w ramach telefonii stacjonarnej oraz właścicielem i operatorem usługi Alteo – polegającej na umożliwianiu i realizacji połączeń telefonii internetowej. Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego nr 8/2002/Z Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

KRS: 0000073227

ZWZA Open-Net S.A. zadecyduje o przejściu na rynek regulowany

Katowice, 4 czerwca 2012 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Open-Net S.A. – publicznego operatora telekomunikacyjnego dostarczającego usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zadecyduje 29 czerwca 2012 r. o przejściu Spółki na rynek regulowany. Rozpoczęcie prac nad prospektem rozpocznie się III kw. 2012 r. Debiut planowany jest na przełomie roku 2012/2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 29 czerwca 2012 r.

Grupa Open-Net S.A. przekroczyła prognozę zysku na rok 2011 o 843,31%

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zanotował w IV kw. 2011 r. 822,19 tys. zł przychodu i 649,29 tys. zł zysku netto w porównaniu do 309,43 tys. zł przychodu i 110,71 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 r. Jednocześnie na poziomie Grupy tj. (włączając wyniki spółki zależnej SferaNet Sp. z o.o.) Open-Net S.A. osiągnął łącznie na koniec 2011 r. 3,82 mln zł przychodu oraz 915 tys. zł zysku netto, co oznacza przekroczenie prognozy na rok 2011 o 87,03% na poziomie przychodu oraz o 843,31% na poziomie zysku netto.

Odpowiedź Open-Net S.A. na stanowisko UPC/Aster w sporze o świadome przywłaszczenie sieci telekomunikacyjnej

Zarząd Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – ustosunkował się do wypowiedzi rzecznika prasowego UPC/Aster, która została opublikowana w dniu 17 stycznia 2012 r. na łamach mediów biznesowych i branżowych. Ponadto w prowadzonym sporze pojawiło się także domniemanie zawarcia niezgodnego z prawem porozumienia przez podmioty, który były odpowiedzialne za sprzedaż sieci do UPC/Aster. W chwili obecnej sprawa jest rozpatrywana przez UKE.

Open-Net S.A. złożył zawiadomienie do UKE o naruszeniu prawa przez operatora UPC/Aster

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – złożył doniesienie o naruszeniu prawa do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zawiadomienie dotyczy świadomego przywłaszczenia mienia sieci telekomunikacyjnej należącej do Open-Net S.A. (w miejscowości Łomianki) przez operatora telekomunikacyjnego UPC/Aster.

Open-Net S.A. przejmie sieć telekomunikacyjną CyberX

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał przedwstępną umowę nabycia sieci telekomunikacyjnej CyberX. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji obligacji.

Open-Net S.A. przejmie sieć telekomunikacyjną Telsat

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał przedwstępną umowę nabycia sieci telekomunikacyjnej Telsat. Wstępna wartość umowy została określona na kwotę 600 tys. zł. Zawarcie właściwej umowy nastąpi po zakończeniu audytu, jednak nie później niż w terminie do dnia 30 marca 2012 r. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji obligacji.

Open-Net S.A. uruchomi salony multimedialne

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał umowę ramowa ze spółką MoSoCo Sp. z o.o. na mocy której zostanie powołany wspólny projekt, mający na celę budowę nowoczesnej sieci salonów multimedialnych Everest. W I kw. 2012 r. Open-Net S.A. planuje uruchomić przynajmniej 2-3 salony Everest. Do końca 2012 r. planowane jest otworzenie ok. 40-80 kolejnych salonów.

Open-Net S.A.: 308 tys. zł przychodu i 175 tys. zł zysku netto w III kw. 2011 r.

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zanotował w III kw. 2011 r. ponad 308,75 tys. zł przychodu i 145,03 tys. zł zysku netto w porównaniu do 344,16 tys. zł przychodu i 44,60 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 r. Jeszcze w br. Open-Net S.A. planuje wyemitować pierwszą serie obligacji zamiennych na akcje. Środki pozyskane z emisji długu zostaną przeznaczone na sfinansowanie akwizycji na rynku telekomunikacyjnym. W okresie 5 lat całkowita wartość obligacji wyniesie do 15 mln zł.