PGS Software S.A.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

PGS Software S.A.PGS Software S.A. jest polską spółką informatyczną, specjalizującą się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT, wspierających kluczowe procesy biznesowe, takie jak sprzedaż, relacje z klientami, czy zarządzanie przedsiębiorstwem i pracownikami. Spółka oferuje także usługi programistyczne, głównie z zakresu rozwiązań mobilnych, internetowych oraz bazodanowych.

KRS: 0000304562

PGS Software S.A. miał 1,68 mln zł zysku netto w II kw. 2012 r. (wzrost o 83% r-d-r)

Wrocław, 02 sierpnia 2012 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – podał informację o wynikach osiągniętych w II kwartale 2012 roku. Jak informuje Zarząd, przychody w drugim kwartale 2012 wzrosły o 52% w stosunku do II kwartału 2011, a zysk netto wzrósł w tym czasie o 83%. W czerwcu 2012 spółka wypłaciła akcjonariuszom trzeci rok po rząd dywidendę.

PGS Software S.A. wypracował 1,22 mln zł zysku nettu w I kw. br., wzrost o 59% r-d-r

Wrocław, 16 maja 2012 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – podał informację o wynikach osiągniętych w I kwartale 2012 roku. Jak informuje Zarząd, przychody w pierwszym kwartale 2012 wzrosły o 56% w stosunku do I kwartału 2011, a zysk netto wzrósł w tym czasie o 59%. W czerwcu 2012 spółka wypłaci akcjonariuszom trzeci rok po rząd dywidendę.

PGS Software S.A. zwiększył zysk w IV kw. 2011 r. o 364% r-d-r

Wrocław, 14 lutego 2012 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – podał informację o wynikach osiągniętych w IV kwartale 2011 roku. Jak informuje Zarząd, czwarty kwartał 2011 jest szóstym z rzędu rekordowym kwartałem w historii Spółki pod względem przychodów oraz zysku. Spółka osiągnęła w tym kwartale zysk netto w wysokości 1.449 tys. zł., co stanowi wzrost o 364% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku.

PGS Software S.A. miał ok. 5,35 mln zł przychodu w IV kw. 2011 r., co oznacza 100% wzrost r-d-r

PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – podał wstępną informację o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2011 roku. Jak informuje Zarząd, czwarty kwartał 2011 jest rekordowym kwartałem w historii Spółki pod względem przychodów. Według wstępnych wyliczeń Spółka osiągnęła w tym kwartale przychód w wysokości 5.350 tys. zł., co stanowi wzrost o 100% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku.

Piąty z rzędu rekordowy kwartał PGS Software S.A.

Wzrost zysku netto o 174%

Wrocław, 3 listopada 2011 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – ogłosił raport kwartalny za III kwartał 2011 roku. Jak informuje Spółka, trzeci kwartał 2011 jest piątym z rzędu rekordowym kwartałem w historii Spółki zarówno pod względem przychodów jaki i zysku netto. Przychody Spółki w III kwartale 2011 wzrosły w porównaniu do III kwartału 2010 roku z 2.412 tys. PLN do 4.422 tys. PLN, tj. o ok. 83%, a zysk netto wzrósł w porównaniu do III kwartału 2010 z 363 tys. PLN do 996 tys. PLN czyli o ok. 174%.

Kolejny rekordowy kwartał PGS Software S.A.

Wrocław, 6 października 2011 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – podał wstępną informację o przychodach osiągniętych w III kwartale 2011 roku. Jak informuje Zarząd, trzeci kwartał 2011 jest rekordowym kwartałem w historii Spółki pod względem przychodów. Według wstępnych wyliczeń Spółka osiągnęła w tym kwartale przychód w wysokości 4.410 tys. zł., co stanowi wzrost o 83% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku.

Zysk netto PGS Software S.A. po dwóch kwartałach 2011 wyższy o 33% od wyniku netto w całym 2010 roku

Wrocław, 5 sierpnia 2011 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – ogłosił raport kwartalny za II kwartał 2011 roku. Jak informuje Spółka, drugi kwartał 2011 jest rekordowym kwartałem w historii Spółki zarówno pod względem przychodów jaki i zysku netto. Obroty spółki w II kwartale 2011 wzrosły w porównaniu do II kwartału 2010 roku z 1.976 tys. PLN do 3.919 tys. PLN, tj. o ok. 98%, a zysk netto wzrósł w porównaniu do II kwartału 2010 z 442 tys. PLN do 918 tys. PLN czyli o ok. 107%.

PGS Software S.A. przejął TestBenefit

Wrocław, 2 marca 2011 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – nabył udziały w zorganizowanej działalności gospodarczej TestBenefit. Przejęcie pozwoli PGS Software S.A. na realizacje strategii ekspansji na rynku polskim. Obecnie ponad 95% przychodów PGS Software S.A. stanowi sprzedaż za granicą. Całkowita wartość umowy wynosi 238.500 zł. Zakup zrealizowany będzie ze środków własnych PGS Software S.A.