Piąty z rzędu rekordowy kwartał PGS Software S.A.

Wzrost zysku netto o 174%

Wrocław, 3 listopada 2011 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – ogłosił raport kwartalny za III kwartał 2011 roku. Jak informuje Spółka, trzeci kwartał 2011 jest piątym z rzędu rekordowym kwartałem w historii Spółki zarówno pod względem przychodów jaki i zysku netto. Przychody Spółki w III kwartale 2011 wzrosły w porównaniu do III kwartału 2010 roku z 2.412 tys. PLN do 4.422 tys. PLN, tj. o ok. 83%, a zysk netto wzrósł w porównaniu do III kwartału 2010 z 363 tys. PLN do 996 tys. PLN czyli o ok. 174%.

-„ Na światowym rynku usług outsourcingu IT widać poprawę koniunktury niemalże z miesiąca na miesiąc. PGS Software zdobywa regularnie nowe kontrakty oraz powiększa zaangażowanie u zadowolonych klientów. To był kolejny, piąty już pod rząd, najlepszy kwartał w historii spółki. Po trzecim kwartale nasz zysk netto było 115% większy niż za cały ubiegły rok. Nasz zespół to obecnie ponad 150 programistów i ciągle rośnie. Niezależnie od przyjętego wskaźnika nasze wyniki w bieżącym roku są znakomite. Bardzo cieszy fakt, że około 10% przychodów pochodzi z usług kontroli jakości oprogramowania, co jest bezpośrednią konsekwencją udanego przejęcia firmy Testbenefit wiosną tego roku. 

Wysoki kurs EUR oczywiście pomaga nam (nadal ok. 90% obrotu pochodzi z eksportu usług), choć nie on ma decydujący wpływ na wyniki spółki. Nasza polityka zabezpieczania od ryzyka zmian kursów walutowych pozwala nam zmniejszać wpływ bieżących wahań kursów na nasze wyniki. Obecny wysoki kurs EUR wykorzystujemy natomiast do zabezpieczania naszych kontraktów w przyszłości, przy tym nie zajmujemy się spekulacją na rynku walutowym, a prawdziwym, bardzo konserwatywnym gwarantowaniem sobie satysfakcjonujących nas poziomów kursów sprzedaży walut. Jak widać – robimy to skutecznie.

Z punktu widzenia bieżącego zarządzania spółką istotna jest znaczna poprawa ściągalności należności. Bardzo restrykcyjnie reagujemy obecnie na opóźnienia płatności od klientów. To przynosi dobre rezultaty. Spółka nie ma żadnych kłopotów z płynnością, na koniec kwartału na rachunkach bankowych Spółki było ponad 1,5 mln PLN.

Nasza spółka zależna, iPGS sp z o.o. prowadzi bardzo intensywne działania marketingowe w Niemczech korzystając z dotacji w ramach programu 6.1. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie zaowocuje to nowymi kontraktami.

Cały czas obserwujemy rynek w kontekście możliwych przejęć. 

Patrzymy w przysłość z optymizmem. Światowe trendy na rynku IT pozwalają nam na ten optymizm.” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Piaty_z_rzedu_rekordowy_kwartal_PGS_Software_SA.pdf128.44 KB