Novainvest S.A.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku, a także podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT o wysokim potencjale rozwoju.

KRS: 0000315999

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. wejdzie na NewConnect w II kw. 2013 r.

Warszawa, 15 kwietnia 2013 roku – Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – podmiot specjalizujący się w pełnej obsłudze produkcyjnej wydarzeń artystycznych oraz eventowych - zadebiutuje na rynku NewConnect w II kw. 2013 r. Debiut poprzedzi oferta prywatna o wielkości ok. 0,4 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na uruchomienie innowacyjnego portalu, skierowanego do szeroko pojętej branży rozrywkowej i kulturalnej. Funkcję autoryzowanego doradcy pełni Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

Zmiany w akcjonariacie Digate S.A.

Warszawa, 28 sierpnia 2012 roku – Digate S.A. (wcześniej Novainvest S.A.) – spółka notowana na rynku NewConnect, działające w obszarze IT oraz nowych technologii – poinformowała o zmianach w akcjonariacie w związku z rejestracją w KRS akcji serii G. Zgodnie z przedstawionymi zawiadomieniami Prezes Zarządu Łukasz Kossakowski został największym inwestorem Spółki, z pakietem akcji uprawniającym do 17,34% głosów na walnym zgromadzeniu.

25 lipca 2012 r. Novainvest S.A. zadebiutuje na rynku Catalyst

Do obrotu zostaną wprowadzone obligacje o łącznej wartości 947 tys. zł Warszawa, 24 lipca 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect - zadebiutuje na rynku Catalyst 25 lipca 2012 r. W ramach oferty prywatnej Novainvest S.A. wyemitowała obligacje serii A o wartości 947 tys. zł. Papiery dłużne o wartości nominalnej 1 tys. zł mają dwuletni termin zapadalności oraz oprocentowanie na poziomie 14% rocznie, wypłacane w okresach kwartalnych.

Novainvest S.A. łączy się z Digate Interactive Sp. z o.o.

Nowy Zarząd planuje powrót do pierwotnej koncepcji modelu biznesowego Spółki

Warszawa, 2 lipca 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect – połączy się z Digate Interactive Sp. z o.o. i zmieni nazwę na Digate S.A. W dniu 28 czerwca br. Novainvest S.A. nabyła łącznie 750 udziałów w spółce Digate Interactive Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy. Częściowa płatność w ramach zawartych transakcji zostanie dokonana w akcjach nowej emisji serii G. W dniu 29 czerwca br. na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Łukasz Kossakowski.

Novainvest S.A. zmieni strukturę i profil Grupy Kapitałowej

W IV kw. br. rozpocznie działalność operacyjną na rynku IT

Warszawa, 29 maja 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect – sprzedała 96% udziałów w spółce zależnej Global VC Sp. z o.o. na rzecz inwestora finansowego za kwotę 13 944 492 zł. Wcześniej Spółka informowała o sprzedaży 99,99% udziałów w podmiocie zależnym Nova Capital Advisors Sp. z o.o. na rzecz Talars S.A. Zawarcie powyższych transakcji związane jest ze zmianą modelu działalności Spółki.

Talars S.A. nabyła 100% udziałów w Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

Planuje debiut na NewConnect w IV kw. 2012 r.

Warszawa, 25 maja 2012 roku – Talars S.A. – spółka świadcząca usługi doradcze, finansowe oraz ubezpieczeniowe – nabyła 100% udziałów w spółce doradczej Nova Capital Advisors Sp. z o.o. i rozpoczęła przygotowania do upublicznienia. Debiut na NewConnect planowany jest w IV kw. 2012 r. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój placówek terenowych.

Talars S.A. uruchomi portal społecznościowo – handlowy

Warszawa, 16 maja 2012 roku – Talars S.A. – spółka świadcząca usługi doradcze, finansowe oraz ubezpieczeniowe uruchomi portal społecznościowo-handlowy umożliwiający współpracę rolników ze sprzedawcami oraz z kupcami. Platforma umożliwi kontakt na płaszczyźnie C2C (customer-to-customer), B2C (business-to-customer) oraz B2B (business-to-business). Uruchomienie planowane jest na czerwiec br. Partnerem merytorycznym portalu jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

GP Adrenalina S.A. koproducentem polskiej superprodukcji

Warszawa, 9 maja 2012 roku – Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – podmiot z Grupy Novainvest S.A. specjalizujący się w pełnej obsłudze wydarzeń artystycznych oraz eventowych – podpisał porozumienie o współpracy przy nowej polskiej superprodukcji. Premiera filmu planowana jest w IV kw. 2013 r. GP Adrenalina S.A. skoordynuje również działania marketingowe i Public Relations związane z promocją filmu.