Novainvest S.A. zmieni strukturę i profil Grupy Kapitałowej

W IV kw. br. rozpocznie działalność operacyjną na rynku IT

Warszawa, 29 maja 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect – sprzedała 96% udziałów w spółce zależnej Global VC Sp. z o.o. na rzecz inwestora finansowego za kwotę 13 944 492 zł. Wcześniej Spółka informowała o sprzedaży 99,99% udziałów w podmiocie zależnym Nova Capital Advisors Sp. z o.o. na rzecz Talars S.A. Zawarcie powyższych transakcji związane jest ze zmianą modelu działalności Spółki.

-„W związku z dużą niestabilnością sytuacji na rynkach finansowych, a tym samym znacznym pogorszeniu potencjału w zakresie pozyskiwania kapitału zdecydowaliśmy się na zmianę modelu działalności. Nowa strategia zakłada powrót do pierwotnej koncepcji funkcjonowania Novainvest S.A. jako podmiotu skoncentrowanego w branży IT oraz innowacyjnych technologii, zarówno na poziomie działalności operacyjnej jak i inwestycyjnej. W rezultacie przełoży się to na stabilność generowanego przychodu, a tym samym ograniczy wpływ niekorzystnych zmian gospodarczych na osiąganą rentowność.

Na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu planujemy rozszerzenie składu Rady Nadzorczej i Zarządu o osoby posiadające bogate doświadczenie w branży IT. Wtedy też przystąpimy do ostatecznych prac nad strategią i kierunkami rozwoju, co przedstawimy inwestorom w III kw. 2012 r.” – mówi Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A. 

W ramach rozliczenia transakcji sprzedaży udziałów Global VC Sp. z o.o., Novainvest S.A. objęła 5-letnie obligacje spółki. W portfelu Novainvest S.A. znajdą się także akcje Talars S.A., które zostaną objęte w zamian za 99,99% udziałów w spółce zależnej Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zbytych na rzecz Talars S.A. w dniu 23 maja 2012 r.

-„Wpływy z 5-letnich obligacji Global VC Sp. z o.o. przeznaczymy na budowę zespołów projektowych i stworzenie struktur sprzedażowych. W naszym portfelu znajdą się także akcje Talars S.A., które jeszcze w tym roku zostaną wprowadzone do obrotu, co umożliwi nam wykorzystanie ich zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem i przyjętą strategią.” – dodaje Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

4 maja 2012 r. Novainvest S.A. zakończyła skup akcji własnych realizowany na mocy upoważnienia nadanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 lipca 2011 r. W ramach ww. procesu Novainvest S.A. nabyła łącznie 1 086 670 akcji stanowiących 6,98 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co oznacza że pula akcji przeznaczonych do nabycia w ramach skupu (określona przez NWZA z dnia 25 lipca 2011 r.) została wykorzystana w 67,92%.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Novainvest_SA_zmieni_strukture_i_profil_Grupy_Kapitalowej.pdf121.88 KB