AEDES S.A.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Wyniki Aedes S.A. po trudnym III kwartale 2013 roku

Notowana na NewConnect krakowska spółka budowlana Aedes S.A. opublikowała raport okresowy za III kwartał 2013 roku. Przychody ze sprzedaży netto Generalnego Wykonawcy sięgnęły ponad 12,9 mln zł, ale były niższe o 15 proc. od uzyskanych w III kwartale 2012 roku. Wynik netto Spółki jest ujemny i wynosi -345 tys. złotych.

Aedes S.A. pozyskał zlecenie o wartości 1,49 mln zł z sektora budownictwa przemysłowego

Notowana na NewConnect krakowska spółka budowlana Aedes S.A. pozyskała kolejną umowę z obszaru budownictwa przemysłowego. Przedmiotem realizacji zlecenia będzie wykonanie stanu surowego fabryki wełny mineralnej i skalnej w Bytomiu. Wartość kontraktu wynosi 1,49 mln zł netto.

Aedes S.A. zrealizuje inwestycję mieszkaniową w krakowskiej dzielnicy Prądnik Biały za ok. 16,9 mln zł netto

Notowana na NewConnect krakowska spółka budowlana Aedes S.A. pozyskała kolejne znaczące zlecenie, którego przedmiotem jest realizacja budynku wielorodzinnego wraz z pełną infrastrukturą. Wartość umowy zawartej z Sento 15 sp. z o.o. wynosi ok. 16,9 mln zł netto. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w terminie 19 miesięcy od dnia przekazania przez Inwestora placu budowy.

Aedes S.A. wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję

W ostatni piątek czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aedes S.A., notowanej na NewConnect spółki specjalizującej się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych. Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku Spółki osiągniętego w 2012 roku. Wysokość dywidendy wyniesie ponad 113 tys. zł, czyli 0,02 zł od akcji. Pozostała kwota 1,04 mln zł zasili kapitał zapasowy przedsiębiorstwa.

Pierwsze 12 miesięcy życia …na giełdzie. Aedes S.A. rok po debiucie na NewConnect

18-go czerwca 2012 roku o godzinie 11:35 na małą giełdę wkroczyła krakowska spółka Aedes S.A.. Udany debiut nowego emitenta przyniósł wzrost kursu praw do akcji serii D o 33,80 proc. z 1,42 zł do 1,90 zł. Właśnie mija rok od tego wydarzenia. Zarząd Spółki podsumowuje miniony okres.

Aedes S.A. wybuduje nową inwestycję mieszkaniową w Krakowie za 4,8 mln złotych

W ciągu pierwszej połowy 2013 roku AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych, pozyskała cztery istotne kontrakty budowlane o łącznej wartości ok. 31,21 mln złotych. Najnowsza umowa została zawarta z firmą Logi Development 1 sp. z o.o. na realizację dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej w Krakowie. Wartość zlecenia wynosi 4,8 mln złotych.

W 2012 roku Aedes S.A. zarobił 1,15 mln zł, przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,7 mln złotych

AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych, opublikowała raport finansowy za 2012 rok. Wynika z niego, iż w minionym roku Spółka zanotowała wzrost obrotów o 61,52 proc. z 35,1 mln zł w 2011 r. do ponad 56,7 mln zł. Rok do roku zysk netto również był wyższy o 15,4 proc. i wynosił ponad 1,15 mln złotych.

Aedes S.A. pozyskał kontrakt na ok. 17 mln zł. Nowa inwestycja powstanie przy ul. Wielickiej w Krakowie

AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych, zawarła nową umowę o szacowanej wartości ok. 17 mln złotych. Przedmiotem zlecenia jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz obiektu handlowo-usługowo-biurowego wraz z infrastrukturą przy ul. Wielickiej w Krakowie. Ostateczna kwota kontraktu zostanie ustalona, gdy Spółka otrzyma projekt wykonawczy.