Aedes S.A. zrealizuje inwestycję mieszkaniową w krakowskiej dzielnicy Prądnik Biały za ok. 16,9 mln zł netto

Notowana na NewConnect krakowska spółka budowlana Aedes S.A. pozyskała kolejne znaczące zlecenie, którego przedmiotem jest realizacja budynku wielorodzinnego wraz z pełną infrastrukturą. Wartość umowy zawartej z Sento 15 sp. z o.o. wynosi ok. 16,9 mln zł netto. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w terminie 19 miesięcy od dnia przekazania przez Inwestora placu budowy.

Zawarta umowa stanowi kontynuację realizacji przez Spółkę całego projektu inwestycyjnego, w ramach którego przy ul. Bociana w Krakowie powstaną trzy budynki wielorodzinne wraz z garażami podziemnymi oraz pełną infrastrukturą. 

„Powierzone nam zadanie dotyczy drugiego etapu realizacji całej inwestycji, na którą składają się trzy budynki wielorodzinne. Zostaliśmy zaproszeni przez Inwestora do kontynuowania współpracy m.in. ze względu na jakość pracy wykonanej przez nas dotychczas. Na plac budowy wejdziemy dokładnie 19. sierpnia. Prace planujemy zakończyć wiosną 2015 roku, o ile aura pogodowa pozwoli na spokojne prowadzenie robót. ” – mówi Maciej Targosz, prezes zarządu Aedes S.A.

Do dnia 30. listopada br. Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia jednostronnego oświadczenia woli, ograniczającego zakres niniejszej umowy do wykonania przez Aedes S.A. tylko robót budowlanych w zakresie do stanu zero, na który składają się roboty ziemne i fundamenty. W takim przypadku Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ponad 3,9 mln zł netto.

AEDES S.A. - SPÓŁKA „DYWIDENDOWA” 

W ostatni piątek czerwca br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aedes S.A., zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku Spółki osiągniętego w 2012 roku. Wysokość dywidendy wyniesie ponad 113 tys. zł, czyli 0,02 zł na jedną akcję. Pozostała kwota 1,04 mln zł zasili kapitał zapasowy przedsiębiorstwa. W 2012 roku Spółka wypracowała ponad 1,15 mln zł zysku netto. Dzień dywidendy miał miejsce 19. lipca 2013 r., zaś dzień wypłaty dywidendy wyznaczony został na 2. sierpnia 2013 roku.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Aedes_zrealizuje_inwestycje_mieszkaniowa.pdf240.27 KB