Digate Interactive Sp. z o.o.

Novainvest S.A. łączy się z Digate Interactive Sp. z o.o.

Nowy Zarząd planuje powrót do pierwotnej koncepcji modelu biznesowego Spółki

Warszawa, 2 lipca 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect – połączy się z Digate Interactive Sp. z o.o. i zmieni nazwę na Digate S.A. W dniu 28 czerwca br. Novainvest S.A. nabyła łącznie 750 udziałów w spółce Digate Interactive Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy. Częściowa płatność w ramach zawartych transakcji zostanie dokonana w akcjach nowej emisji serii G. W dniu 29 czerwca br. na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Łukasz Kossakowski.

Digate Interactive Sp. z o.o. planuje debiut na NewConnect

Digate Interactive Sp. z o.o. – spółka specjalizująca się w tworzeniu internetowych rozwiązań biznesowych, wchodząca do Grupy Kapitałowej Novainvest S.A. – rozpoczęła proces przekształcenia w spółkę akcyjną. W drugiej połowie 2012 r. Digate Interactive Sp. z o.o. zamierza przeprowadzić Ofertę prywatną i zadebiutować na rynku NewConnect. Środki pozyskane z Oferty planuje przeznaczyć na akwizycje podmiotu z branży IT. Podmiotem doradczym i koordynatorem Oferty jest spółka Nova Capital Advisors Sp. z o.o.