Novainvest S.A.

Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku, a także podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT o wysokim potencjale rozwoju.

KRS: 0000315999

Optonet S.A. ma kontrakt z Aquanet S.A. o wartości 370 tys. zł

Optonet S.A. – spółka zajmująca się budową i projektowaniem infrastruktury oraz integracją urządzeń telekomunikacyjnych, wchodząca w skład Grupy Novainvest S.A. – podpisała umowę z Aquanet S.A. o wartości ok. 370 tys. zł brutto. Przedmiotem umowy jest wykonanie sieci cyfrowych oraz linii radiowych na terenie województwa wielkopolskiego. Ww. kontrakt został zawarty w ramach umowy ramowej z Aquanet S.A., która obejmuje szeroki zakres prac projektowych oraz montażowo-budowlanych.

Talars S.A. partnerem Societe Generale

Talars S.A. – spółka świadcząca usługi pośrednictwa oraz doradztwa w obszarze finansowców, wchodząca w skład Grupy Novainvest S.A. – podpisała umowę partnerską ze spółką SG Equipment Leasing Polska tj. częścią struktur Societe Generale Equipment Finance. Przedmiotem porozumienia jest sprzedaż produktów finansowych skierowanych do przedsiębiorców.

Optonet S.A. zadebiutuje 30 listopada 2011 r. na NewConnect

Wartość oferty prywatnej Optonet S.A. wyniosła 800 tys. zł

Gdynia, 29 listopada 2011 r. - Optonet S.A. – spółka zajmująca się budową i projektowaniem infrastruktury oraz integracją urządzeń telekomunikacyjnych, wchodząca w skład Grupy Novainvest S.A. – zadebiutuje 30 listopada br. na rynku NewConnect. Pod koniec września br. Optonet S.A. zrealizował ofertę prywatną o wartości 800 tys. zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie działalności w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego i usług transmisyjnych, a także na rozbudowę struktur regionalnych.

Grupa Novainvest S.A. zanotowała ponad 2,68 mln zł zysku netto po III kw. 2011 r.

Grupa Novainvest S.A. zanotował ponad 2,68 mln zł zysku po III kw. 2011 rok. Osiągnięty wynik netto stanowi sumę zysku netto jednostki dominującej – Novainvest S.A. oraz spółek zależnych Global VC Sp. z o.o. i Nova Capital Advisors Sp. z o.o. Działalność inwestycyjna i doradcza Novainvest S.A. została wydzielona do ww. spółek zależnych na początku br.

Zarząd Novainvest S.A. zwiększa zaangażowanie w akcjonariacie

Warszawa, 16 września 2011 roku – Novainvest S.A. – fundusz doradczo-inwestycyjny - poinformował o zwiększeniu zaangażowania w akcjonariacie przez kluczowe osoby z Zarządu. W wyniku zawartych transakcji Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A. nabył 4 551 258 akcji stanowiących 29,23% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZ Novainvest S.A. Swoje zaangażowanie zwiększył także Prezes Zarządu Novainvest S.A. nabywając 70 000 akcji oraz osoba powiązana z członkiem rady nadzorczej nabywając 415.000 akcji Novainvest S.A.

OPEN-NET S.A. zadebiutuje 5 września na rynku NewConnect, w ciągu 2-3 lat planuje przeniesienie notowań na rynek główny

Katowice, 5 września 2011 r. - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zadebiutuje w dniu dzisiejszym na rynku NewConnect. Do obrotu na NewConnect zostanie wprowadzone 362.000 akcji serii E i 334.000 akcji serii F. W czerwcu br. OPEN-NET S.A. zrealizował prywatną emisję akcji, w ramach której inwestorzy objęli akcje za ponad 3,7 mln zł. Koordynatorem procesu upublicznienia jest Nova Capital Advisors Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Novainvest S.A.

OPEN-NET S.A. zadebiutuje 5 września br. na rynku NewConnect

Katowice, 2 września 2011 - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zadebiutuje na rynku NewConnect 5 września 2011 r. Do obrotu na NewConnect zostanie wprowadzone 362.000 akcji serii E i 334.000 akcji serii F. W czerwcu br. OPEN-NET S.A. zakończył z sukcesem prywatną emisję akcji, w ramach której inwestorzy objęli akcje za ponad 3,7 mln zł. Koordynatorem procesu upublicznienia jest Nova Capital Advisors Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Novainvest S.A.

Novainvest S.A. porządkuje Grupę Kapitałową

Ponad 102 tys. zł zysku netto w I połowie 2011 r. Warszawa, 11 sierpnia 2011 roku – Novainvest S.A. – zanotowała ponad 102 tys. zł zysku netto w I półroczu 2011 r. w porównaniu do 239 tys. zł straty w roku 2010 r. W II kw. 2011 r. Spółka zakończyła główny etap realizacji strategii związanej z przebudową portfela inwestycyjnego oraz optymalizacją struktury przychodów i kosztów spółek portfelowych.