Optonet S.A. ma kontrakt z Aquanet S.A. o wartości 370 tys. zł

Optonet S.A. – spółka zajmująca się budową i projektowaniem infrastruktury oraz integracją urządzeń telekomunikacyjnych, wchodząca w skład Grupy Novainvest S.A. – podpisała umowę z Aquanet S.A. o wartości ok. 370 tys. zł brutto. Przedmiotem umowy jest wykonanie sieci cyfrowych oraz linii radiowych na terenie województwa wielkopolskiego. Ww. kontrakt został zawarty w ramach umowy ramowej z Aquanet S.A., która obejmuje szeroki zakres prac projektowych oraz montażowo-budowlanych.

-„Wartość kontraktu stanowi ponad 35% przychodów osiągniętych po III kw. 2011 r. (narastająco). Biorąc pod uwagę to, iż rozliczenie projektu z Aquanet S.A. nastąpi do końca br., będzie to miało istotne przełożenie zarówno na wyniki w IV kw. br. jak i całego 2011 r.

Aquanet S.A. to dynamicznie rosnący podmiot o przychodach przekraczających 320 mln zł w skali roku. Początki naszej współpracy sięgają 2006 r., dlatego też liczymy że wraz z rozwojem naszych kompetencji, dynamika pozyskiwania kolejnych kontraktów będzie szybko rosła.

W chwili obecnej pracujemy nad kolejnymi zleceniami, które pozwolą znacząco zwiększyć wartość naszego portfela w I połowie 2012 roku. Do końca br. powinniśmy zakończyć negocjacje dwóch istotnych kontraktów, których realizacja przypadłaby na przełomie I i II kw. 2012 r.” – mówi Maciej Chrostowski, Prezes Zarządu Optonet S.A.

W dniu 28 listopada 2011 r. Optonet S.A. podpisał umowę partnerską z Open-Net S.A., której przedmiotem będą wzajemne świadczenia w zakresie tworzenia, integrowania, obsługi i sprzedaży produktów. Ww. spółki należą do grupy kapitałowej Novainvest S.A.

30 listopada 2011 r. Optonet S.A. zadebiutował na rynku NewConnect. Do obrotu wprowadzono 400.000 praw do akcji serii B.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Optonet_SA_ma_kontrakt_z_Aquanet_SA.pdf137.38 KB