Grupa Novainvest S.A. zanotowała ponad 2,68 mln zł zysku netto po III kw. 2011 r.

Grupa Novainvest S.A. zanotował ponad 2,68 mln zł zysku po III kw. 2011 rok. Osiągnięty wynik netto stanowi sumę zysku netto jednostki dominującej – Novainvest S.A. oraz spółek zależnych Global VC Sp. z o.o. i Nova Capital Advisors Sp. z o.o. Działalność inwestycyjna i doradcza Novainvest S.A. została wydzielona do ww. spółek zależnych na początku br.

Na poziomie jednostkowym Novainvest S.A. zanotowała w III kw. 2011 r. 59,73 tys. zł straty w porównaniu do 310,45 tys. zł straty w roku 2010 r. Jednocześnie po III kw. 2011 r. Novainvest S.A. zanotowała 42,82 tys. zł zysku netto (narastająco) w porównaniu do 550,03 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 roku.

-„Dzięki optymalizacji struktury zarządzania Grupy i wydzieleniu działalności operacyjnej do spółek zależnych udało nam się ograniczyć koszty związane z funkcjonowaniem jednostki dominującej tj. Novainvest S.A. Oznacza to także, że wartość rynkowa Novainvest S.A. powinna być postrzegana przez pryzmat spółek zależnych, a nie tylko wyników jednostkowych, które w kolejnych okresach rozliczeniowych będą miały coraz mniejsze znaczenie dla wartości i wyceny całej Grupy.

Wynik netto na poziomie Grupy w III kw. 2011 został w znacznym stopniu zdominowany przez spółkę zależną Global VC Sp. z o.o., co było związane z upublicznieniem spółki portfelowej Open-Net S.A., a tym samym z przeszacowaniem posiadanych w niej udziałów. Jeszcze w tym roku spodziewamy się wprowadzenia na rynek NewConnect kolejnej spółki z portfela Global VC Sp. z o.o. – spółki Optonet S.A.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

W III kw. 2011 r. Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zanotowała 117 tys. zł przychodów oraz 73,53 tys. zł straty netto. Jednocześnie po III kw. br. (narastająco) Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zanotowała ponad 390,75 tys. zł zysku netto.

-„Duży nacisk kładziemy także na rozwój działalności doradczej Nova Capital Advisors Sp. z o.o., która docelowo pozwoli na generowanie stabilnych przychodów, niezależnie od bieżącej sytuacji na rynkach. W III kw. 2011 realizowaliśmy projekty dla spółek z Grupy oraz dla pomiotów z szeroko pojętego rynku kapitałowego. W rozszerzonej ofercie znalazły się zarówno usługi o charakterze Investor Relations, jak i z zakresu PR finansowego tj. opracowanie i realizacja kompleksowych kampanii marketingowych wspierających oferty publiczne akcji, prowadzenie biura prasowego, szkolenia, akcje promocyjne związane z IPO, akcje sponsoringowe, działania PR skierowane do środowisk opiniotwórczych. Część prac w ww. zakresie będzie realizowana przy współpracy z Digate Sp. z o.o.” – dodaje Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

* * * * *

Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku, a także podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT o wysokim potencjale rozwoju.

KRS: 0000315999

 

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Grupa_Novainvest_S.A._zanotowala_ponad_268_mln_zl.pdf58.59 KB