Zarząd Novainvest S.A. zwiększa zaangażowanie w akcjonariacie

Warszawa, 16 września 2011 roku – Novainvest S.A. – fundusz doradczo-inwestycyjny - poinformował o zwiększeniu zaangażowania w akcjonariacie przez kluczowe osoby z Zarządu. W wyniku zawartych transakcji Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A. nabył 4 551 258 akcji stanowiących 29,23% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZ Novainvest S.A. Swoje zaangażowanie zwiększył także Prezes Zarządu Novainvest S.A. nabywając 70 000 akcji oraz osoba powiązana z członkiem rady nadzorczej nabywając 415.000 akcji Novainvest S.A.

-„Zwiększenie zaangażowania Zarządu w akcjonariacie Novainvest S.A. traktujemy jako deklaracje odnośnie naszej pewności co do potencjału wzrostu Novainvest S.A. Obecna wycena Novainvest S.A. na giełdzie znacznie od biega od jej wartości wewnętrznej. Przy obecnej cenie akcji na poziomie 0,27 groszy kapitalizacji sięga 4,2 mln zł tj. kilkakrotnie mniej niż posiadane przez nas udziały w spółkach zależnych.” – mówi Wiceprezes Zarządu Tomasz Bartel.

W dniu 25.07. 2011 r. NWZA Novainvest S.A. uchwaliło skup akcji własnych o wartości do 1 mln zł.

-„Procedurę skupu akcji rozpoczniemy po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach finansowych, co pozwoli na uniknięcie walki ze spadkowym trendem, a tym samym na jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na skup akcji. Minimalna cena akcji w ramach skupu została ustalona na poziomie 0,60 zł.” – dodaje wiceprezes Zarządu Tomasz Bartel.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF
ZałącznikWielkość
Zarzad_Novainvest_SA_zwieksza_zaangazowanie_w_akcjonaracie.pdf130.54 KB