Optonet S.A. zadebiutuje 30 listopada 2011 r. na NewConnect

Wartość oferty prywatnej Optonet S.A. wyniosła 800 tys. zł

Gdynia, 29 listopada 2011 r. - Optonet S.A. – spółka zajmująca się budową i projektowaniem infrastruktury oraz integracją urządzeń telekomunikacyjnych, wchodząca w skład Grupy Novainvest S.A. – zadebiutuje 30 listopada br. na rynku NewConnect. Pod koniec września br. Optonet S.A. zrealizował ofertę prywatną o wartości 800 tys. zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie działalności w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego i usług transmisyjnych, a także na rozbudowę struktur regionalnych.

-„Bieżący rok to dla nas intensywny okres związany z realizacją procesu upublicznienia, w szczególności skupiliśmy się na poprawie fundamentów i rozszerzeniu oferty, tak aby maksymalnie wykorzystać środki pozyskane z emisji. Położyliśmy duży na nacisk na rozszerzenie usług dla operatorów w tym m.in. dla Netia S.A., GTS Poland, ECS, Aquanet S.A., P-4 czy T-Mobile. W ramach podpisanych umów ramowych zaoferowaliśmy tym podmiotem znacznie szerszą obsługę w zakresie administracyjno-prawnym. Zacieśnienie współpracy w tym obszarze wpłynie zarówno na wzrost długofalowych działań realizowanych na rzecz tych podmiotów, jak i na częstotliwość zlecanych prac o charakterze jednorazowym, co z kolei przełoży się na wzrost i stabilność generowanych przychodów.

Ponadto rozszerzyliśmy nasze kompetencje w zakresie sieci optycznych (w obszarze projektowania i budowy sieci światłowodowych) oraz audytu energetycznego, a także poczyniliśmy przygotowania mające na celu podniesienie poziomu jakości świadczonych usług, m.in. poprzez szkolenia kadry pracowniczej oraz modernizacje zaplecza technicznego. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie Oferty prywatnej na rynku NewConnect, która w znacznym stopniu pomogła nam przyśpieszyć ww. prace rozwojowe. Część środków z emisji przeznaczyliśmy na zwiększenie kapitału obrotowego, pozostałą część środków przeznaczymy na rozbudowę struktur sprzedażowych i rozwój oddziałów regionalnych.” - mówi Maciej Chrostowski, Prezes Zarządu Optonet S.A.

Podpisanie umowy z Open-Net S.A. 

W dniu 28 listopada br. Optonet S.A. podpisał umowę partnerską z Open-Net S.A., której przedmiotem będą wzajemne świadczenia w zakresie tworzenia, integrowania, obsługi i sprzedaży produktów. Ww. spółki należą do grupy kapitałowej Novainvest S.A. 

-„Podpisana umowa z Open-Net S.A. opiera się głównie na działaniach związanych z cross-sellingiem i wspólnymi działaniami marketingowymi. Intencją zarządu jest sukcesywne rozszerzanie tej współpracy w kierunku realizacji wspólnych przedsięwzięć, szczególnie w kontekście przetargów. Warto tu zwrócić uwagę na bardzo szybki rozwój Open-Net S.A. w ramach realizowanych akwizycji w branży telekomunikacji, co dla nas również będzie oznaczało coraz szersze możliwości współpracy.” - dodaje Maciej Chrostowski, Prezes Zarządu Optonet S.A.

Akcjonariat

Największym udziałowcem Optonet S.A. jest Global VC Sp. z o.o. (spółka zależna od Novainvest S.A.), która po rejestracji akcji serii B w KRS będzie posiadała 47,60% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Oferta Optonet S.A. skierowana jest do operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, operatorów telekomunikacyjnych, producentów urządzeń komunikacyjnych, jak i wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, dla których wykorzystanie technologii bezprzewodowej jest optymalne, w tym jednostek samorządowych i naukowych. Wśród klientów Spółki znajdują się m.in. GTS Poland, Netia S.A., Siemens Sp. z o.o., Alcatel Polska S.A., PZU Życie S.A., Nordea Bank Polska S.A.

Działalność Optonet S.A. koncentruje się na projektowaniu i budowie infrastruktury telekomunikacyjnej. Oferta zawiera kompleksowe usługi, obejmujące działania od momentu stworzenia koncepcji, aż do utrzymania i serwisowania w okresie trwałości projektu.