Catalyst

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

25 lipca 2012 r. Novainvest S.A. zadebiutuje na rynku Catalyst

Do obrotu zostaną wprowadzone obligacje o łącznej wartości 947 tys. zł Warszawa, 24 lipca 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect - zadebiutuje na rynku Catalyst 25 lipca 2012 r. W ramach oferty prywatnej Novainvest S.A. wyemitowała obligacje serii A o wartości 947 tys. zł. Papiery dłużne o wartości nominalnej 1 tys. zł mają dwuletni termin zapadalności oraz oprocentowanie na poziomie 14% rocznie, wypłacane w okresach kwartalnych.