Zmiany w akcjonariacie Digate S.A.

Warszawa, 28 sierpnia 2012 roku – Digate S.A. (wcześniej Novainvest S.A.) – spółka notowana na rynku NewConnect, działające w obszarze IT oraz nowych technologii – poinformowała o zmianach w akcjonariacie w związku z rejestracją w KRS akcji serii G. Zgodnie z przedstawionymi zawiadomieniami Prezes Zarządu Łukasz Kossakowski został największym inwestorem Spółki, z pakietem akcji uprawniającym do 17,34% głosów na walnym zgromadzeniu.

W wyniku rejestracji 7 559 000 zł akcji serii G Digate S.A. kapitał zakładowy został Spółki podwyższony z kwoty 7 786 462,50 zł do kwoty 11 565 962,50 zł i składa się z 23 131 925 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł.

-„Uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2012 r. były kluczowym momentem zwrotnym dla dotychczasowej działalności Digate S.A. Model biznesu został całkowicie zmodyfikowany, stąd też tak duże zmiany zarówno w obszarze akcjonariatu jaki i wizerunku, nazwy czy siedziby działalności. 

Jestem przekonany, że w perspektywie długookresowej wprowadzone zmiany przyczynią się zarówno do poprawy wyników finansowych, jak do systematycznego wzrostu wartości spółki na rynku NewConnect. Biorąc pod uwagę wycenę rynkową Digate S.A. w kwocie ok. 1,16 mln zł, kapitały własne na poziomie 16,7 mln zł (stan na 30.06.2012) przy jednoczesnej bardzo niskiej wartości wskaźnika ceny do wartości księgowej będącego na poziome ok. 0,07, inwestycja w Digate S.A. jest obecnie bardzo atrakcyjną lokatą kapitału.” – mówi Łukasz Kossakowski, Prezes Zarządu Digate S.A.

24 sierpnia Digate S.A. informował o zwrocie przez Global VC Sp. z o.o. pożyczki 1 086 670 akcji własnych Spółki. Pożyczka akcji została zwrócona przed terminem spłaty tj. 23 kwietnia 2013 r.

-„Wcześniejszy od planowanego termin zwrotu pożyczki związany był z obecnymi wdrożeniami w zakresie nowej strategii Spółki, a tym samym zwiększonym zapotrzebowaniem na płynne aktywa finansowe, które będziemy mogli wykorzystać w planowanych akwizycjach. Z ekonomicznego punktu widzenia te inwestycje pozwolą na osiągnięcie większego zwrotu niż 5% zysk z oprocentowania wypłacanego w ramach udzielonej pożyczki.” – dodaje Łukasz Kossakowski, Prezes Zarządu Digate S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Zmiany_w_akcjonariacie_Digate_SA.pdf126.78 KB