PGS Software S.A. wypracował 1,22 mln zł zysku nettu w I kw. br., wzrost o 59% r-d-r

Wrocław, 16 maja 2012 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – podał informację o wynikach osiągniętych w I kwartale 2012 roku. Jak informuje Zarząd, przychody w pierwszym kwartale 2012 wzrosły o 56% w stosunku do I kwartału 2011, a zysk netto wzrósł w tym czasie o 59%. W czerwcu 2012 spółka wypłaci akcjonariuszom trzeci rok po rząd dywidendę.

-„Przychody spółki wzrosły w porównaniu do I kwartału 2011 roku z 3.505 tys. PLN do 5.471 tys. PLN, czyli o ok. 56%. Zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł rok do roku z 766 tys. PLN do 1.219 tys. PLN, to jest o 59%. 

Kilka dni temu Walne Zgromadzenie PGS Software uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 11 groszy na akcję. Dywidenda wypłacana jest już trzeci rok z rzędu. Sytuacja spółki jest stabilna, spółka nie jest zadłużona a długoterminowe kontrakty pozwalają nam optymistycznie patrzeć na rozwój firmy w kolejnych kwartałach. Widzimy już rezultaty intensywnych działań sprzedażowych w Niemczech naszej spółki zależnej iPGS sp z o.o. Przewidując dalszy wzrost firmy, wynajęliśmy kolejne powierzchnie biurowe. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z kilkoma wyższymi uczelniami. Nasi pracownicy uczestniczą jako prelegenci w prestiżowych konferencjach branży IT. To daje obraz szybko rozwijającej się spółki dającej inwestorom realną perspektywę wzrostu.

Naszym zdaniem ten obraz jest prawdziwy.” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
2012-05-16_-_PGS_Software_informacja_prasowa.pdf123.46 KB