PGS Software S.A. przejął TestBenefit

Wrocław, 2 marca 2011 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – nabył udziały w zorganizowanej działalności gospodarczej TestBenefit. Przejęcie pozwoli PGS Software S.A. na realizacje strategii ekspansji na rynku polskim. Obecnie ponad 95% przychodów PGS Software S.A. stanowi sprzedaż za granicą. Całkowita wartość umowy wynosi 238.500 zł. Zakup zrealizowany będzie ze środków własnych PGS Software S.A.

-„Negocjacje w sprawie przejęcia TestBenefit rozpoczęliśmy w połowie stycznia br. W tym czasie mogliśmy się dokładnie przyjrzeć tej spółce i oszacować rozmiar potencjalnych korzyści dla PGS Software S.A. Rezultaty badań okazały się lepsze od początkowych przewidywań. Co ważne, struktura TestBenefit jest stosunkowo zbliżona do PGS Software S.A., dzięki czemu będziemy mogli ją szybko zaadaptować do naszych potrzeb. Po połączeniu najbardziej widoczny będzie wzrost Spółki z punktu widzenia skali działalności, jednakże największych korzyści oczekujemy dzięki rozszerzeniu naszej oferty, głównie o usługi testowania oprogramowania, na które obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie wśród naszych klientów.” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.

TestBenefit działa na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego we Wrocławiu. Firma świadczy usługi w zakresie: testowanie oprogramowania, systemów informatycznych. Zajmuje się również przygotowywaniem narzędzi i skryptów do automatyzacji testów. 

-„Przejęcie TestBenefit stanowi także ważny element naszej ekspansji na rynku polskim. Obecnie przychody z działalności na tym rynku stanowią zaledwie kilka procent. Ich stopniowy przyrost wpłynie na ustabilizowanie naszych wyników, głównie dzięki zmniejszeniu wpływu niekorzystnych wahań walut obcych. Jeśli chodzi o finansowanie dalszego rozwoju na rynku polskim, w tym m.in. poprzez akwizycje to myślimy tu o finansowaniu również ze środków własnych, głównie z uwagi na bardzo dużą płynność PGS Software S.A.” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.

Ostatni kwartał 2010 roku był dla PGS Software S.A. najlepszy w historii pod względem wysokości sprzedaży. Przychody przekroczyły 2 690 tys. zł i były o 48% wyższe w stosunku do tego samego okresu 2009 roku. Jednocześnie przychody ze sprzedaży wzrosły o 12% w porównaniu z III kw. 2010 roku, co wskazuje na istotną poprawę sytuacji w branży IT oraz dobre perspektywy PGS na 2011 rok. Według wstępnych wyliczeń przychody spółki w całym 2010 roku przekroczyły 8,8 mln zł, tj. były o 9% wyższe niż w 2009 roku.