TestBenefit

PGS Software S.A. przejął TestBenefit

Wrocław, 2 marca 2011 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – nabył udziały w zorganizowanej działalności gospodarczej TestBenefit. Przejęcie pozwoli PGS Software S.A. na realizacje strategii ekspansji na rynku polskim. Obecnie ponad 95% przychodów PGS Software S.A. stanowi sprzedaż za granicą. Całkowita wartość umowy wynosi 238.500 zł. Zakup zrealizowany będzie ze środków własnych PGS Software S.A.