PGS Software S.A. zwiększył zysk w IV kw. 2011 r. o 364% r-d-r

Wrocław, 14 lutego 2012 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – podał informację o wynikach osiągniętych w IV kwartale 2011 roku. Jak informuje Zarząd, czwarty kwartał 2011 jest szóstym z rzędu rekordowym kwartałem w historii Spółki pod względem przychodów oraz zysku. Spółka osiągnęła w tym kwartale zysk netto w wysokości 1.449 tys. zł., co stanowi wzrost o 364% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku.

-„Przychody Spółki wzrosły kwartał do kwartału o 107% (z 2.675 tys. PLN do 5.541 tys. PLN). W ujęciu rocznym wzrost zysku netto wyniósł 231% (4.196 tys. PLN w 2011 wobec 1.267 tys. PLN w 2010 roku), a przychodu – 97% (17.386 tys. PLN w 2011 wobec 8.817 rys PLN w 2010 roku).

„Rekordowe wyniki ogłaszamy już szósty kwartał pod rząd. Pytani często gdzie tkwi ich źródło, to oprócz omówienia tych, które wymienimy już od kilku lat czyli wysokiej jakości i polityce marketingowej, mówimy po prostu, że jesteśmy dobrze zarządzaną, stabilną spółką wykorzystującą istniejące na globalnym rynku możliwości. Przez wiele lat budowaliśmy organizację, która jest wydajna, efektywna i zyskowna. Rozproszenie naszych przychodów pomiędzy wielu klientów, długotrwałość kontraktów oraz szeroka paleta świadczonych przez nas usług powoduje, że Spółka przynosi zyski i jest dobrze zabezpieczona przed chwilowymi wahaniami koniunktury. Jakkolwiek banalnie to brzmi, to mamy zaszczyt zarządzać dojrzałą firmą konkurującą z powodzeniem z gigantami światowej informatyki na najbardziej wymagających rynkach. Chcemy systematyczną pracą i rozwojem zwiększać wartość firmy by ci, którzy w nią zainwestowali lub zainwestują w przyszłości mieli powody do zadowolenia w postaci dywidendy czy wzrostu wartości akcji.

Codziennie kontaktujemy się z naszymi klientami. Nasi pracownicy są przez nich bardzo cenieni – za profesjonalizm techniczny, ale również za dotrzymywanie wysokich standardów biznesowych obowiązujących w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Nasi pracownicy to nasz największy kapitał. Mamy zaszczyt zarządzać znakomitym zespołem.” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.