PGS Software S.A. miał 1,68 mln zł zysku netto w II kw. 2012 r. (wzrost o 83% r-d-r)

Wrocław, 02 sierpnia 2012 r. – PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – podał informację o wynikach osiągniętych w II kwartale 2012 roku. Jak informuje Zarząd, przychody w drugim kwartale 2012 wzrosły o 52% w stosunku do II kwartału 2011, a zysk netto wzrósł w tym czasie o 83%. W czerwcu 2012 spółka wypłaciła akcjonariuszom trzeci rok po rząd dywidendę.

-„Przychody spółki wzrosły w porównaniu do II kwartału 2011 roku z 3.919 tys. PLN do 5.985 tys. PLN, czyli o ok. 52%. Zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł rok do roku z 918 tys. PLN do 1.681 tys. PLN, to jest o 83%. 

Już od wielu kwartałów ogłaszamy kolejne rekordy przychodów i zysków. Nasze wyniki systematycznie rosną niezależnie od tego, czy liczyć je w złotówkach czy w EUR. To nie przypadek. Obsługujemy coraz więcej klientów, co powoduje dużą dywersyfikację przychodów redukując ryzyko utraty kluczowych klientów. Dla Zarządu bardzo istotne jest, że udział największych klientów w przychodach spółki systematycznie maleje. Największy klient Spółki dał w II kwartale 2012 roku poniżej niż 9% przychodu, a jedynie 4 klientów ma udział w przychodach Spółki większy niż 5%. 

Widzimy cały czas duży potencjał wzrostu. Intensyfikujemy działania sprzedażowe i mamy nadzieję, że przyniosą one wymierne rezultaty w kolejnych kwartałach” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
PGS Software S.A. miał 1,68 mln zł zysku.pdf124.55 KB