CyberX

Open-Net S.A. przejmie sieć telekomunikacyjną CyberX

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał przedwstępną umowę nabycia sieci telekomunikacyjnej CyberX. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji obligacji.