Odpowiedź Open-Net S.A. na stanowisko UPC/Aster w sporze o świadome przywłaszczenie sieci telekomunikacyjnej

Zarząd Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – ustosunkował się do wypowiedzi rzecznika prasowego UPC/Aster, która została opublikowana w dniu 17 stycznia 2012 r. na łamach mediów biznesowych i branżowych. Ponadto w prowadzonym sporze pojawiło się także domniemanie zawarcia niezgodnego z prawem porozumienia przez podmioty, który były odpowiedzialne za sprzedaż sieci do UPC/Aster. W chwili obecnej sprawa jest rozpatrywana przez UKE.

-„W przedstawionym oświadczeniu rzecznika prasowego UPC/Aster pojawiło się następujące tłumaczenie odcięcia sygnału - ‘podwykonawca realizując kolejny etap umowy włączył w grudniu 2011 r. testowo sygnał Aster, co spowodowało jednoczesne wyłączenie sygnału Open-Net’. Jeżeli tak faktycznie było to wynikałoby z tego, że w chwili kiedy UPC/Aster rozszerza usługi na nowe bloki to automatycznie odcina wszystkich innych operatorów, chyba że jest to jakaś nowa praktyka zdobywania udziałów w rynku. 

Ponadto zgodnie z oświadczeniem rzecznika UPC/Aster w sieci w Łomiankach został przywrócony dotychczasowy sygnał. Jednakże w dalszym ciągu sieć nie została doprowadzona do stanu przed bezprawnym przywłaszczeniem (z przed dnia 22 grudnia 2011 r.) tj. na skrzynkach wiszą kłódki założone przez UPC/Aster co w praktyce uniemożliwia nam prowadzenie działań konserwacyjnych oraz przyłączanie nowych abonentów.” – mówi Janusz Kumala, Prezes Zarządu Open-Net S.A.

Sieć w Łomiankach została wykonana na zamówienie Interlandia Sp. z o.o. (od roku 2011 podmiot należący do Grupy Open-Net S.A.). Od momentu przekazania sieci tj. od dnia 5 maja 2010 r. żaden podmiot nie rościł praw własności do tej infrastruktury.

-„Pierwszy raz o jakichkolwiek roszczeniach do sieci w Łomiankach dowiedzieliśmy się na spotkaniu z przedstawicielami UPC/Aster w dniu 4 stycznia 2012 r. Do tego momentu nie mieliśmy żadnego kontaktu z firmą SARA która bezprawnie rości sobie takie prawa. Na ww. spotkaniu z UPC/Aster zostały przedstawione dokumenty potwierdzające prawo własności Open-Net S.A. do sieci w Łomiankach. Wiarygodność i poprawność dokumentów została w pełni potwierdzona przez przedstawicieli UPC/Aster. Dlatego też, dziwi nas fakt, iż teraz UPC/Aster za pośrednictwem rzecznika prasowego próbuje kreować nieistniejący spór o własność, jednocześnie przyjmując w nim rolę sędziego.“ – dodaje Janusz Kumala, Prezes Zarządu Open-Net S.A.

Sieć Open-Net S.A. w Łomiankach działa na terenie Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ŁSM), jednakże zgodnie z komunikatem spółdzielni jedynym operatorem na terenie Spółdzielni jest w chwili obecnej UPC/Aster.

-„W dniu 18 stycznia 2012 r. trafiło do nas oświadczenie złożone przez ŁMS o bezprawnym działaniu Open-Net S.A. na terenie spółdzielni. Nie jest to prawdą z uwagi na fakt, iż umowa ze spółdzielnią została zawarta w kwietniu 2010 r. przez naszą spółkę zależną Interlandia Sp. z o.o. W świetle obowiązującego prawa telekomunikacyjnego taka umowa nie jest wymagana do prowadzenia działalności operatorskiej. Tym niemniej stanowisko przedstawione przez ŁMS skłania nas do podejrzeń, że uczestnicząca w sporze firma SARA może działać w zmowie ze Spółdzielnią ŁMS na szkodę Open-Net S.A. Dlatego też, w chwili obecnej rozważamy złożenie wniosku o popełnieniu przestępstwa do prokuratury.“ – mówi Janusz Kumala, Prezes Zarządu Open-Net S.A.

Poszerzony komunikat prasowy w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Odpowiedz_Open-Net_SA_na_stanowisko_UPC-Aster.pdf208.1 KB