Eurosystem zakończył realizację kontraktu z ARiMR o wartości ponad 1,5 mln zł

Eurosystem S.A. – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geoinformatycznych, jako pierwsza w kraju zakończyła realizację umowy zawartej w lipcu br. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Firma wykonała prace związane z przeprowadzeniem kontroli metodą FOTO na obszarze województwa wielkopolskiego. Wartość kontraktu przekroczyła 1,5 mln zł.

Realizacja projektu trwała od lipca do września 2011 roku. Kolejne dwa miesiące trwała procedura odbioru prac wykonanych przez Spółkę.

Celem kontroli działek rolnych metodą foto, którą przeprowadził Eurosystem S.A., była weryfikacja danych zadeklarowanych przez producentów rolnych we wniosku o przyznanie płatności z ARiMR. Kontrola przeprowadzana była na podstawie ortofotomapy (cyfrowe odwzorowanie terenu wykonane na podstawie zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych) oraz wywiadu terenowego.

- „Mamy już doświadczenie w tego typu projektach, dlatego prace były prowadzone sprawnie. Ponadto, sprzyjała nam łagodna jesień. Dzięki temu projekt zakończyliśmy możliwie najwcześniej. Za nami są także procedury odbioru wykonanych przez nas pomiarów. Wszystko przebiegło po naszej myśli.” – mówi Krzysztof T. Grębowicz, Prezes Zarządu Eurosystem S.A.

WYNIKI FINANSOWE PO 9 MIESIĄCACH ROKU

W III kwartale 2011 r. Eurosystem S.A. wypracował 171 tys. zł przychodów, w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość ta jest niższa o ok. 661 tys. zł.

W ujęciu narastającym Spółka osiągnęła ok. 1,59 mln zł przychodów wobec 3,4 mln zł przychodów na koniec września 2010 roku.

- „Niższe przychody w bieżącym roku są wynikiem wstrzymania realizacji projektów z zakresu telekomunikacji w minionym kwartale roku. Od kilku miesięcy obserwowaliśmy tendencję obniżania ich ilości w branży. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku drugiego obszaru naszej działalności, czyli rynku usług geoinformatycznych. Obecnie uczestniczymy w realizacji 9 dużych inwestycji o łącznej wartości blisko 20 mln zł. Część z tych projektów zamkniemy jeszcze przed końcem bieżącego roku, dzięki czemu nasze wyniki na koniec 2011 roku będą wyższe.” – tłumaczy Krzysztof T. Grębowicz

Spółka realizuje także projekt rozbudowy i modernizacji posiadanej infrastruktury, która jest jej niezbędna do realizacji o wiele bardziej zaawansowanych kontraktów, które charakteryzują się wyższymi marżami.