geoinformacja

Eurosystem zakończył realizację kontraktu z ARiMR o wartości ponad 1,5 mln zł

Eurosystem S.A. – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geoinformatycznych, jako pierwsza w kraju zakończyła realizację umowy zawartej w lipcu br. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Firma wykonała prace związane z przeprowadzeniem kontroli metodą FOTO na obszarze województwa wielkopolskiego. Wartość kontraktu przekroczyła 1,5 mln zł.

Eurosystem podpisał umowę z GUGiK na 3,8 mln zł

Eurosystem S.A. – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geoinformatycznych, poinformowała o podpisaniu kolejnej umowy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Wartość kontraktu wynosi 3,8 mln zł brutto, a jego przedmiotem jest „Wykonanie lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) oraz opracowanie produktów pochodnych”. Spółka jako lider zwycięskiego konsorcjum zrealizuje prace w ramach Projektu ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 -2013.