telekomunikacja

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Open-Net S.A.: 308 tys. zł przychodu i 175 tys. zł zysku netto w III kw. 2011 r.

Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – zanotował w III kw. 2011 r. ponad 308,75 tys. zł przychodu i 145,03 tys. zł zysku netto w porównaniu do 344,16 tys. zł przychodu i 44,60 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 r. Jeszcze w br. Open-Net S.A. planuje wyemitować pierwszą serie obligacji zamiennych na akcje. Środki pozyskane z emisji długu zostaną przeznaczone na sfinansowanie akwizycji na rynku telekomunikacyjnym. W okresie 5 lat całkowita wartość obligacji wyniesie do 15 mln zł.

Open-Net S.A. przejął SferaNet Sp. z o.o.

Katowice, 7 listopada 2011 – Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał umowę nabycia 87,85% udziałów SferaNet Sp. z o.o. na łączną kwotę 2,2 mln zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych). W chwili obecnej Open-Net S.A. prowadzi także negocjacje w sprawie nabycia sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C., których zakończenie jest planowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r.

Open-Net S.A. wyemituje obligacje o wartości do 15 mln zł

Open-Net S.A. podpisał list intencyjny w sprawie zakupu sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C.

Katowice, 25 października 2011 r. – Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – planuje emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości do 15 mln zł (w okresie do 5 lat). Środki pozyskane z emisji długu zostaną przeznaczone na sfinansowanie kolejnych akwizycji (wcześniej Interlandia Sp. z o.o. oraz PT Croscarrier Sp. z o.o.). Ukierunkowanie na budowę Grupy kapitałowej związane jest z powołaniem w dniu 17 października 2011 r. nowego Prezesa Zarządu – Janusza Kumali, jednego z założycieli OPEN-NET S.A. W dniu 24 października 2011 r. Open-Net S.A. podpisał list intencyjny w sprawie nabycia sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C. W chwili obecnej trwają także negocjacje w kwestii zakupu Sfera-Net Sp. z o.o. Zarząd Open-Net S.A. nie wyklucza kolejnych akwizycji jeszcze w br.

Zmiany we władzach OPEN-NET S.A.

OPEN-NET S.A. przyśpieszy akwizycje

Katowice, 17 października 2011 r. - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podał informacje o zmianach we władzach Spółki. W dniu 17 sierpnia 2011 r. przewodniczący rady nadzorczej oraz założyciel OPEN-NET S.A. Janusz Kumala został oddelegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu. Obecny Prezes Zarządu oraz Wiceprezes złożyli rezygnacje. W ciągu najbliższych dwóch tygodni OPEN-NET S.A. zaktualizuje strategie rozwoju, która będzie uwzględniała m.in. emisję obligacji.

OPEN-NET S.A. podpisał umowę ramową z Politechniką Śląską

Katowice, 10 października 2011 - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał umowę współpracy partnerskiej z Politechniką Śląską. Przedmiotem umowy jest wykonanie prototypów systemów telekomunikacyjnych będących celem zadań w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 1.4-4.1).

Eurosystem podpisał umowę z GUGiK na 3,8 mln zł

Eurosystem S.A. – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geoinformatycznych, poinformowała o podpisaniu kolejnej umowy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Wartość kontraktu wynosi 3,8 mln zł brutto, a jego przedmiotem jest „Wykonanie lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) oraz opracowanie produktów pochodnych”. Spółka jako lider zwycięskiego konsorcjum zrealizuje prace w ramach Projektu ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 -2013.

OPEN-NET S.A. przejmie SferaNet Sp. z o.o.

OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał przedwstępną umowę nabycia 87,85% udziałów SferaNet Sp. o.o. na łączną kwotę 2,2 mln zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych). Termin zawarcia właściwej umowy sprzedaży udziałów Strony ustaliły na 30 dni po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów potwierdzających stan majątku oraz zobowiązań finansowych i prawnych SferaNet.

Reorganizacja Grupy Kapitałowej OPEN-NET S.A.

Katowice, 15 września 2011 - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – poinformował o zmianach w strukturze grupy kapitałowej, w wyniku której aktywa telekomunikacyjne (sieć, urządzenia) spółek zależnych (tj. Interlandia Sp. z o.o. oraz PT Croscarrier Sp. z o.o.) zostały przeniesione na rzecz OPEN-NET S.A. Ponadto nastąpiły zmiany właścicielskie podmiotów w Grupie, w wyniku których Interlandia Sp. z o.o. została spółką zależną od PT Croscarrier Sp. z o.o. a PT Croscarrier Sp. z o.o. spółką zależną od OPEN-NET S.A.