Open-Net S.A. wyemituje obligacje o wartości do 15 mln zł

Open-Net S.A. podpisał list intencyjny w sprawie zakupu sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C.

Katowice, 25 października 2011 r. – Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – planuje emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości do 15 mln zł (w okresie do 5 lat). Środki pozyskane z emisji długu zostaną przeznaczone na sfinansowanie kolejnych akwizycji (wcześniej Interlandia Sp. z o.o. oraz PT Croscarrier Sp. z o.o.). Ukierunkowanie na budowę Grupy kapitałowej związane jest z powołaniem w dniu 17 października 2011 r. nowego Prezesa Zarządu – Janusza Kumali, jednego z założycieli OPEN-NET S.A. W dniu 24 października 2011 r. Open-Net S.A. podpisał list intencyjny w sprawie nabycia sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C. W chwili obecnej trwają także negocjacje w kwestii zakupu Sfera-Net Sp. z o.o. Zarząd Open-Net S.A. nie wyklucza kolejnych akwizycji jeszcze w br.

-„Obecnie na rynku telekomunikacyjnym widać coraz większą tendencją do konsolidacji, co np. w branży IT nie jest już tak mocno odczuwalne. Ponadto jest wiele atrakcyjnych fundamentalnie spółek, których przetrwanie będzie zależało od ich umiejscowienia w ramach danej grupy kapitałowej czy biznesowej. Dlatego też, ukierunkowujmy się na prowadzenie agresywnej polityki akwizycji, która pozwoli nam w stosunkowo krótkim czasie zbudować tzw. masę Grupy. W okresie dwóch 2-3 lat planujemy przenieść się na rynek główny GPW, a w ciągu 3-4 lat zamierzamy znaleźć się w pierwszej dziesiątce największych operatorów w Polsce.

24 października 2011 r. rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie zakupu sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C. działającej terenie Knurowa k/Gliwic, cały czas prowadzimy także negocjacje w kwestii zakupu Sfera-Net Sp. z o.o. Pozytywne zakończenie tych rozmów oznaczałoby przyrost bazy abonenckiej o przynajmniej 3 tys. klientów, a także istotny wzrost terytorialny naszej działalności.” – mówi Janusz Kumala Prezes Zarządu Open-Net S.A.

Open-Net S.A zamierza wyemitować obligacje zamienne na akcje o wartości do 15 mln zł. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na akwizycje podmiotów z branży telekomunikacyjnej.

-„Open-Net S.A. to spółka o solidnych fundamentach, która przez lata skutecznie rozwijała się przy bardzo małym udziale kapitału obcego. Dlatego też, nasza sytuacji pozwala na emisję długu o stosunkowo niskim ryzyku dla inwestorów. 24 października br. rada nadzorcza zdecydowała, że operatorem oferty obligacji będzie Alior Bank oraz upoważniła Zarząd do podpisania stosownych umów. Zakładamy, że emisja pierwszej serii obligacji mogłaby się odbyć jeszcze w IV kwartale 2011r.” - dodaje Janusz Kumala Prezes Zarządu Open-Net S.A.

Poza działaniami ukierunkowanymi na akwizycje, Open-Net S.A. zamierza także intensyfikować rozwój organiczny poprzez wzmocnienie struktur sprzedażowych i marketingowych.

-„Znaczną cześć naszych usług kierujemy do klientów instytucjonalnych, jednakże nasza oferta np. w zakresie telefonii VoIP może być również atrakcyjną alternatywą dla klienta indywidualnego. Wiąże się to oczywiście z większymi kosztami dotarcia do takiego odbiorcy, dlatego też zamierzamy się tu głównie koncentrować na rozbudowie elektronicznych kanałów sprzedaży oraz telemarketingu. Prowadzimy także rozmowy z kilkoma parterami, którzy mogliby oferować nasze usługi na zasadzie cross-sellingu.” – mówi Janusz Kumala Prezes Zarządu Open-Net S.A.

Open-Net S.A. zamierza również pozyskiwać środki na realizację w/w celów m.in. wykorzystując fundusze UE, zarówno z programów centralnych jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz regionalnych RPO. Open-Net S.A. ukierunkowuje się na obszar badań i rozwoju (B+R) w zakresie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, w tym celu została podpisana m.in. umowa ramowa z Politechniką Śląską w Gliwicach.

-„Umowa z Politechniką Śląską ma na celu pozyskanie własnej unikalnej technologii „state of the art”, czyli takiej, która wyprzedza rynek. Liczymy, że pierwsze produkty naszej współpracy uda się skomercjalizować w ciągu 2-3 lat. Przy czym w planach mamy podpisanie umów także z kolejnymi instytucjami naukowymi. Docelowo taka strategia pozwoli nam na osiągnięcie trwałych przewag konkurencyjnych.” – mówi Janusz Kumala Prezes Zarządu Open-Net S.A.

Pełny tekst załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Open-Net_SA_wyemituje_obligacje_o_wartosci_do_15_mln.pdf209.18 KB