Reorganizacja Grupy Kapitałowej OPEN-NET S.A.

Katowice, 15 września 2011 - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – poinformował o zmianach w strukturze grupy kapitałowej, w wyniku której aktywa telekomunikacyjne (sieć, urządzenia) spółek zależnych (tj. Interlandia Sp. z o.o. oraz PT Croscarrier Sp. z o.o.) zostały przeniesione na rzecz OPEN-NET S.A. Ponadto nastąpiły zmiany właścicielskie podmiotów w Grupie, w wyniku których Interlandia Sp. z o.o. została spółką zależną od PT Croscarrier Sp. z o.o. a PT Croscarrier Sp. z o.o. spółką zależną od OPEN-NET S.A.

-„Reorganizacja struktury grupy miała na celu wyeliminowane procesów nieistotnych dla wyniku finansowego Spółki. W rezultacie pozwoli to inwestorom na dokładniejszą ocenę działalności Spółki, zarówno pod względem realizowanej strategii jaki i kontroli nad sytuacją finansową. Dzięki przeniesieniu kluczowych aktywów, cała dotychczasowa działalność operatorska została skoncentrowana na spółce OPEN-NET S.A., natomiast usługi dodatkowe zostały przeniesione na spółkę PT Croscarrier Sp. z o.o., która będzie świadczyła usługi w zakresie serwisu i obsługi technicznej oraz realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Ponadto PT Croscarrier Sp. z o.o. będzie kontrolować także spółkę Interlandia Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za obsługę klienta oraz działania marketingowe i sprzedażowe.” – mówi Janusz Kumala, Przewodniczący Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

W wyniku koncentracji działalności operatorskiej na spółce OPEN-NET S.A., zostaną również zmienione nazwy spółek zależnych. Spółka PT Croscarrier Sp. z o.o. zostanie przemianowana na OPEN-NET Serwis Sp. z o.o., a Interlandia Sp. z o.o. na OPEN-NET Sprzedaż Sp. z o.o.

-„Zagregowanie usług pod wspólną marką OPEN-NET S.A. przełoży się na jej większą rozpoznawalność oraz na wzrost efektywności w zakresie wykorzystania budżetów marketingowych i reklamowych. Ponadto pozwoli to na rozszerzenie sprzedaży na nowe rynki, na których rozwinęły działalność spółki zależne. Naszą intencją jest dalszy rozwój działalności OPEN-NET S.A. pod wspólną marką, co będzie również konsekwentnie realizowane w przypadku akwizycji.” - dodaje Janusz Kumala, Przewodniczący Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

W czerwcu br. OPEN-NET S.A zrealizował prywatną emisji akcji o wartości 3,7 mln zł. Ponad 77% tej kwoty zostało przeznaczone na nabycie 100% udziałów Interlandia Sp. z o.o., co pozwoliło na rozszerzenie oferty o usługi związane z dostarczaniem Internetu oraz programów telewizyjnych.

-„Wraz z rozwojem OPEN-NET S.A. oraz spółek zależnych planujemy systematyczne zwiększenie naszej aktywności zarówno w obszarze badań/rozwoju jak i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych wprowadzających najnowsze rozwiązania technologiczne. Przejmowanie infrastruktury telekomunikacyjnej będzie wiązało się modernizacją pozyskanych zasobów w celu dostosowania jej do standardów obowiązujących na rynku telekomunikacyjnym a stosowanych już w Grupie Kapitałowej OPEN-NET S.A. Umożliwi to wprowadzenie najnowszych rozwiązań obowiązujących w branży, a w szczególności usługi „triple play” z wykorzystaniem technologii FTTH ( Fiber To The Home) i FTTB (Fiber To The Building). W planach mamy również zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie poprawy jakości usługi VoIP.” - dodaje Damian Kocoń, Prezes Zarządu OPEN-NET S.A.

Pełny tekst załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Reorganizacja_Grupy_Kapitalowej_OPEN-NET_S.A.pdf205.73 KB