Open-Net S.A. przejął SferaNet Sp. z o.o.

Katowice, 7 listopada 2011 – Open-Net S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał umowę nabycia 87,85% udziałów SferaNet Sp. z o.o. na łączną kwotę 2,2 mln zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych). W chwili obecnej Open-Net S.A. prowadzi także negocjacje w sprawie nabycia sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C., których zakończenie jest planowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r.

-„W połowie października br. rozpoczęliśmy weryfikacje dokumentów SferaNet Sp. z o.o. potwierdzających stan majątku oraz zobowiązań finansowych i prawnych. Informacje uzyskane w ramach badania potwierdziły nasze założenia, dlatego też z pełnym przekonaniem zdecydowaliśmy się na zakup udziałów. Włączenie SferaNet Sp. z o.o. do Grupy Open-Net S.A. pozwoli na istotne zwiększenie bazy abonentów, a także na przyśpieszenie rozwoju terytorialnego, w tym m.in. sprzedaży w ramach cross-sellingu. Powyższe przejęcie będzie miało także duże znaczenie z punktu wiedzenia wzrostu przychodów Grupy. W 2010 r. SferaNet Sp. z o.o. zanotowała ok. 2 mln zł przychodów przy rentowności na poziomie ok. 5% netto. W chwili obecnej prowadzimy także negocjacje w sprawie nabycia sieci telekomunikacyjnej Alma-SAT S.C., których zakończenie jest dla nas priorytetową kwestią. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta najpóźniej do końca br.

W związku z ostatecznym sfinalizowaniem rozmów ze SferaNet Sp. z o.o. teraz zamierzamy się skupić na jak najszybszej integracji operacyjnej i uporządkowaniu struktury zarządzania w obszarze Grupy. W ramach tych działań planujemy m.in. wyeliminować niepotrzebne koszty związane z dublowanie się najbardziej kapitałochłonnych procesów. Docelowo będziemy chcieli dokonać pełnej integracji struktur Open-Net S.A. oraz SferaNet Sp. z o.o., co ma na celu osiągnięcie jak największej transparentności dla naszych akcjonariuszy”- mówi Janusz Kumala, Prezes Zarządu Open-Net S.A.

Pierwsze rozmowy dotyczące przejęcia Sfera-Net Sp. z o.o. przez podmiot z Grupy Novainvest S.A. (Interlandia Sp. z o.o.) rozpoczęły się w październiku 2010 r. Od 23 maja 2011 r. Interlandia Sp. z o.o. jest spółką zależną od Open-Net S.A.

-„Zawarcie umowy nabycia udziałów Sfera-Net Sp. z o.o. prze Open-Net S.A. to w rezultacie efekt wielomiesięcznych rozmów, które zostały zapoczątkowane przez naszą spółkę zależną w III kw. 2010 r. W chwili obecnej Grupa Novainvest S.A. ukierunkowania jest na konsolidacje działalności telekomunikacyjnej w obszarze Grupy Open-Net S.A., stąd też finalne nabycie Sfera-Net Sp. z o.o zostało zrealizowane właśnie przez ten podmiot.” – mówi Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

25 października 2011 r. Open-Net S.A. informował o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości do 15 mln zł. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na akwizycje podmiotów z branży telekomunikacyjnej. 24 października br. rada nadzorcza zdecydowała, że operatorem oferty obligacji będzie Alior Bank oraz upoważniła Zarząd do podpisania stosownych umów. Rozpoczęcie emisji pierwszej serii obligacji mogłaby się odbyć jeszcze w IV kwartale 2011r.

Pełny tekst załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Open-Net_SA_przejal_SferaNet_Sp.zoo_.pdf205.41 KB