OPEN-NET S.A. przejmie SferaNet Sp. z o.o.

OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podpisał przedwstępną umowę nabycia 87,85% udziałów SferaNet Sp. o.o. na łączną kwotę 2,2 mln zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych). Termin zawarcia właściwej umowy sprzedaży udziałów Strony ustaliły na 30 dni po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów potwierdzających stan majątku oraz zobowiązań finansowych i prawnych SferaNet.

-„W 2010 r. SferaNet Sp. z o.o. zanotowała ok. 2 mln zł przychodu przy rentowności na poziomie ok. 5% netto, co oznacza że włączenie struktur SferaNet Sp. z o.o. do OPEN-NET S.A. oznaczałoby ponad dwukrotny wzrost wielkości przychodu. Dlatego też po zawarciu umowy rozważymy możliwość konsolidacji wyniku finansowego oraz podniesienia prognoz finansowych opublikowanych w dokumencie informacyjnym.”- mówi Damian Kocoń, Prezes Zarządu OPEN-NET S.A.

-„Jeżeli weryfikacja dokumentów przebiegnie pomyślnie to w ciągu 30 dni podpiszemy właściwą umowę nabycia udziałów SferaNet Sp. o.o. Ponadto w chwili obecnej prowadzimy rozmowy z kilkoma innymi podmiotami w zakresie kolejnych akwizycji na rynku telekomunikacyjnym.”- dodaje Damian Kocoń, Prezes Zarządu OPEN-NET S.A.

SferaNet Sp. z o.o. to dostawca usług telekomunikacyjnych oraz internetowych. Swoje działania koncentruje na terenie Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic i Żywca, tj. na obszarach na których OPEN-NET S.A. do tej nie prowadził działalności. W wyniku pozytywnego zakończenia transakcji OPEN-NET S.A. zwiększyłby aktualną baza abonentów o ponad 1000 oraz rozpocznie działania na rynku z dużym potencjałem do dalszego wzrostu.

15 września 2011 r. OPEN-NET S.A. informował o zmianach w strukturze grupy kapitałowej, w wyniku której aktywa telekomunikacyjne (sieć, urządzenia) spółek zależnych (tj. Interlandia Sp. z o.o. oraz PT Croscarrier Sp. z o.o.) zostały przeniesione na rzecz OPEN-NET S.A. Ponadto nastąpiły zmiany właścicielskie podmiotów w Grupie, w wyniku których Interlandia Sp. z o.o. została spółką zależną od PT Croscarrier Sp. z o.o. a PT Croscarrier Sp. z o.o. spółką zależną od OPEN-NET S.A. Reorganizacja struktury grupy miała na celu wyeliminowane procesów nieistotnych dla wyniku finansowego OPEN-NET S.A., co w rezultacie pozwoli inwestorom na dokładniejszą ocenę działalności Spółki, zarówno pod względem realizowanej strategii jaki i kontroli nad sytuacją finansową.

 

* * * * *

OPEN-NET S.A. prowadzi działalność od 1997 roku. Spółka jest publicznym operatorem telekomunikacyjnym, działającym w ramach telefonii stacjonarnej oraz właścicielem i operatorem usługi Alteo – polegającej na umożliwianiu i realizacji połączeń telefonii internetowej. Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego nr 8/2002/Z Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

W toku działalności, zarówno pakiet oferowanych usług, jak i obszar działalności Emitenta ulegały modyfikacjom. Obecnie większość przychodów Emitent uzyskuje ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej, w tym największy udział ma hurtowa telefonia stacjonarna. Istotnym źródłem przychodów są również przychody osiągane w zakresie świadczenia usług telefonii internetowej.

KRS: 0000073227

Poszerzony komunikat prasowy w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
OPEN-NET_S.A._przejmie_SferaNet_Sp._z_o.o.pdf53.02 KB