Intertel Sp. z o.o.

Zmiany we władzach OPEN-NET S.A.

OPEN-NET S.A. przyśpieszy akwizycje

Katowice, 17 października 2011 r. - OPEN-NET S.A. – publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej – podał informacje o zmianach we władzach Spółki. W dniu 17 sierpnia 2011 r. przewodniczący rady nadzorczej oraz założyciel OPEN-NET S.A. Janusz Kumala został oddelegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu. Obecny Prezes Zarządu oraz Wiceprezes złożyli rezygnacje. W ciągu najbliższych dwóch tygodni OPEN-NET S.A. zaktualizuje strategie rozwoju, która będzie uwzględniała m.in. emisję obligacji.