Info - blog | Rentier.pl

GMK Investment Ltd zwiększyła zaangażowanie w BGE S.A. do 62,42%

Katowice, 28 grudnia 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o zwiększeniu zaangażowania głównego akcjonariusza - GMK Investment Ltd, w wyniku transakcji nabycia przez niego 910 000 akcji BGE S.A. serii A i B. GMK Investment Ltd posiada obecnie 3 730 000 akcji, stanowiących 53,66% w kapitale zakładowym i 62,42% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BGE S.A. Inwestor zadeklarował, iż nie wyklucza dalszego wzrostu zaangażowania.

BGE S.A. pozyskała 7,5 mln zł w drodze emisji akcji serii E

Katowice, 21 grudnia 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii E, z której pozyskała 7,5 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego. Cena emisyjna wynosiła 2,5 zł za akcję.

BGE S.A. przejmuje TLM Polska Sp. z o.o.

Katowice, 22 listopada 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o nabyciu 100% udziałów w TLM Polska Sp. z o.o. - spółki handlowej działającej na rynku biomasy. Jednocześnie BGE S.A. nabyła 24% udziałów w spółce portfelowej przejmowanego podmiotu – B-Stal Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji wyniosła 7,5 mln zł.

GMK Investment LTD zainwestuje 1 mln euro w Digate S.A.

Warszawa, 20 listopada 2012 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – podpisał umowę inwestycyjną z inwestorem finansowym GMK Investment LTD, który zainwestuje 1 mln euro w projekty realizowane przez Digate S.A. GMK Investment LTD zamierza skupować akcje Digate S.A. na rynku NewConnect (bezpośrednio oraz przez podmioty zależne).

ALDA S.A podsumowuje wyniki finansowe za III kwartał 2012 roku

ALDA S.A. - notowana na giełdowym rynku NewConnect spółka specjalizująca się w produkcji i dystrybucji artykułów gospodarstwa domowego takich jak czajniki z gwizdkiem czy kosze na śmieci- zakończyła III kwartał 2012 roku z przychodami ze sprzedaży w wysokości 4,02 mln zł raz 43 tys. zł straty netto. W porównaniu do ubiegłego roku, Producent zwiększył obroty o 74,0 proc., jednak nie udało się zahamować spadku wyniku netto.

Trudny rok dla branży poligraficznej. Graphic S.A. o wynikach za III kwartał 2012 r.

Graphic S.A. – notowana na rynku NewConnect agencja reklamowa, specjalizująca się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu systemów wizualnych oraz projektowania graficznego, opublikowała wyniki finansowe za III kwartał br. Zgodnie z raportem Spółka osiągnęła 627 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 82 tys. zł zysku netto. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wartość przychodów Spółki jest niższa o 186 tys. zł, zaś zysk netto jest wyższy o 43,8 proc. tj. o 25 tys. zł netto.

AEDES S.A. zanotował 36,6 mln zł przychodów oraz ponad 738 tys. zł zysku netto na koniec III kwartału 2012 r.

W III kwartale 2012 roku AEDES S.A. - notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych - wygenerował 15,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o 174,2 proc. Zysk netto był niższy niż w roku ubiegłym i wyniósł ok. 90,7 tys. zł.

AEDES S.A. pozyskał nowy kontrakt o wartości 10,7 mln zł netto

AEDES S.A. – notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych zgodnie z obietnicą złożoną swoim akcjonariuszom, umacnia swoją pozycję na rynku małopolskim. Generalny wykonawca zawarł umowę z krakowskim deweloperem Krak Estates na realizację budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Wartość projektu wynosi 10,7 mln zł netto.