GMK Investment Ltd zwiększyła zaangażowanie w BGE S.A. do 62,42%

Katowice, 28 grudnia 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o zwiększeniu zaangażowania głównego akcjonariusza - GMK Investment Ltd, w wyniku transakcji nabycia przez niego 910 000 akcji BGE S.A. serii A i B. GMK Investment Ltd posiada obecnie 3 730 000 akcji, stanowiących 53,66% w kapitale zakładowym i 62,42% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BGE S.A. Inwestor zadeklarował, iż nie wyklucza dalszego wzrostu zaangażowania.

-„Wzrost zaangażowania naszego głównego inwestora do dla nas pozytywna informacji zwrotna w zakresie realizowanej przez nas strategii. Doceniamy również, iż GMK Investment Ltd w dalszym ciągu wyraża chęć dalszego zwiększania swojego zaangażowanie, pomimo iż już na chwilę obecną ich udział w głosach na walnym zgromadzeniu przekracza 62%. Liczymy także, iż tak wysoki udział inwestora instytucjonalnego będzie również zachętą dla inwestorów indywidualnych, których obecność w akcjonariacie jest dla nas niezwykle ważna.” – mówi Dariusz Pawłowski, Prezes Zarządu BGE S.A.

21 grudnia 2012 roku BGE S.A. poinformowała o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii E, z której pozyskała 7,5 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego. Cena emisyjna wynosiła 2,5 zł za akcję.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
GMK_Investment_Ltd_zwiększyła_zaangażowanie_w_BGESA.pdf204.07 KB