BGE S.A.

BGE S.A. wdroży program Akcji Menadżerskich

Katowice, 15 stycznia 2013 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – rozpoczęła realizację programu Akcji Menadżerskich skierowanego do wyższej kadry zarządzającej i kierowniczej oraz kadry zarządzającej spółek zależnych. Dla celów realizacji programu została uchwalona emisja 850 000 akcji serii G, realizowana w ramach kapitału docelowego.

BGE S.A. nabyła działkę w Katowicach za kwotę 300 tys. zł

Katowice, 10 stycznia 2013 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o nabyciu działki o powierzchni 0,55 ha zlokalizowanej w Katowicach. Cena zakupu wyniosła 300 tys. zł brutto.

GMK Investment Ltd zwiększyła zaangażowanie w BGE S.A. do 62,42%

Katowice, 28 grudnia 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o zwiększeniu zaangażowania głównego akcjonariusza - GMK Investment Ltd, w wyniku transakcji nabycia przez niego 910 000 akcji BGE S.A. serii A i B. GMK Investment Ltd posiada obecnie 3 730 000 akcji, stanowiących 53,66% w kapitale zakładowym i 62,42% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BGE S.A. Inwestor zadeklarował, iż nie wyklucza dalszego wzrostu zaangażowania.

BGE S.A. pozyskała 7,5 mln zł w drodze emisji akcji serii E

Katowice, 21 grudnia 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii E, z której pozyskała 7,5 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego. Cena emisyjna wynosiła 2,5 zł za akcję.

BGE S.A. przejmuje TLM Polska Sp. z o.o.

Katowice, 22 listopada 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o nabyciu 100% udziałów w TLM Polska Sp. z o.o. - spółki handlowej działającej na rynku biomasy. Jednocześnie BGE S.A. nabyła 24% udziałów w spółce portfelowej przejmowanego podmiotu – B-Stal Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji wyniosła 7,5 mln zł.

BGE S.A. rozpoczyna akwizycje na rynku biomasy

Finalizacja pierwszej transakcji nastąpi do 30 listopada br.

Katowice, 30 października 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – podpisała przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce TLM Polska sp. z o.o., zajmującej się obrotem biomasą na rynku polskim i międzynarodowym. Finalizacja transakcji nastąpi do 30 listopada 2012 r. Od momentu rozpoczęcia działalności na rynku biomasy tj. sierpnia br., BGE S.A. pozyskało kontrakty o łącznej wartości ok. 400 mln zł.

BGE S.A. ma kontrakt na 300 mln zł

Katowice, 12 października 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – podpisała umowę na dostawę biomasy o wartości ok. 300 mln zł brutto. Jednocześnie BGE S.A. przekazała informację na temat wyników finansowych w III kw. 2012 r., według których zanotowała 17,74 mln zł przychodu i 603,22 tys. zł zysku netto, w porównaniu do 2,9 tys. zł przychodu i 137,10 tys. zł straty w analogicznym okresie 2011 r.