BGE S.A. rozpoczyna akwizycje na rynku biomasy

Finalizacja pierwszej transakcji nastąpi do 30 listopada br.

Katowice, 30 października 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – podpisała przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce TLM Polska sp. z o.o., zajmującej się obrotem biomasą na rynku polskim i międzynarodowym. Finalizacja transakcji nastąpi do 30 listopada 2012 r. Od momentu rozpoczęcia działalności na rynku biomasy tj. sierpnia br., BGE S.A. pozyskało kontrakty o łącznej wartości ok. 400 mln zł.

-„Przejęcie TLM Polska sp. z o.o. będzie istotne z punktu widzenia zwiększenia naszego udziału na rynku handlu biomasą, co tym samym wpłynie na wzrost potencjału w zakresie pozyskiwania kolejnych umów handlowych. Dzięki tej umowie uzyskamy m.in. dostęp do kontraktu z grupą Lotos. 

Nie wykluczamy, że wkrótce przystąpimy do kolejnych akwizycji. W tym obszarze jesteśmy przed wszystkim zainteresowani podmiotami generującymi ok. 100-150 mln zł obrotu rocznie. 

Pomimo dużej dynamiki rozwoju działalności związanej z handlem biomasą, w dalszym ciągu priorytetową kwestią jest dla nas realizacja programu inwestycyjnego przedstawionego w dokumencie informacyjnym tj. budowy biogazowi rolniczych. W związku z powyższym zakładamy, że rozpoczęcie budowy pierwszych czterech biogazowi rolniczych nastąpi w I połowie 2013 r.” – mówi Dariusz Pawłowski, Prezes Zarządu BGE S.A.

Według danych opublikowanych w raporcie Spółki za III kw. 2012 r. BGE S.A. osiągnęła 17,74 mln zł przychodu i 603,23 tys. zysku netto, w porównaniu do 2,93 tys. zł przychodu i 137,10 tys. zł straty w analogicznym okresie 2011 r.

-„Tak istotna poprawa wyników w III kw. 2012 r. to bezpośrednie przełożenie rozpoczęcia handlu biomasą w sierpniu br. W kolejnym kwartale spodziewamy się dalszych wzrostów, na co m.in. będzie miała wpływ umowa o wartości 300 mln zł, którą podpisaliśmy na początku października br.” – dodaje Dariusz Pawłowski, Prezes Zarządu BGE S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
BGE SA rozpoczyna akwizycje na rynku biomasy.pdf229.1 KB