BGE S.A. przejmuje TLM Polska Sp. z o.o.

Katowice, 22 listopada 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o nabyciu 100% udziałów w TLM Polska Sp. z o.o. - spółki handlowej działającej na rynku biomasy. Jednocześnie BGE S.A. nabyła 24% udziałów w spółce portfelowej przejmowanego podmiotu – B-Stal Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji wyniosła 7,5 mln zł.

-„TLM Polska Sp. z o.o. to podmiot, który bardzo dobrze wpisuje się naszą strategię rozwoju związaną z handlem na rynku biomasy. Z jednej strony jest to spółka o gruntowej pozycji i dobrej sytuacji finansowej, która posiada duży potencjał w zakresie generowanie wysokiej rentowności sprzedaży, z drugiej strony to także doskonały zespół specjalistów, posiadających szerokie kontakty na tym rynku. Ponadto już w chwili przejęcia uzyskamy dostęp do nowych kontraktów na dostawę biomasy, m.in. do długoterminowej umowy ramowej z Grupą Lotos.

Zanim przystąpiliśmy do negocjacji przeprowadziliśmy badanie due diligence oraz zleciliśmy niezależnej firmie przeprowadzenie wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w ramach której wartość TLM Polska Sp. z o.o. została oszacowana na ponad 20 mln zł. Biorąc pod uwagę ceną zakupu, uważamy że nabycie tych udziałów, będzie również bardzo korzystne z punktu widzenia wyceny BGE S.A. na rynku NewConnect.” – mówi Dariusz Pawłowski, Prezes Zarządu BGE S.A.

W celu sfinansowania inwestycji BGE S.A. rozważa realizację nowej emisji akcji oraz emisję papierów dłużnych. 

-„Jeżeli zdecydujemy się na realizację nowej emisji akcji to z pewnością nie będziemy chcieli rozwadniać akcjonariatu, dlatego ewentualne rozwiązanie w tym zakresie przewiduje tylko emisję z prawem poboru. Rozważamy także emisję papierów dłużnych. Jednocześnie nie wykluczamy, że struktura finansowania będzie bardziej złożona, tj. obejmie więcej niż jeden instrument finansowy.” - dodaje Dariusz Pawłowski, Prezes Zarządu BGE S.A.

Nabycie udziałów w spółce B-Stal Sp. z o.o. było związane z przeprowadzoną analizą due diligence TLM Polska Sp. z o.o. (posiadającej 25% udziałów w B-Stal Sp. z o.o.), realizowanej w związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej mającej na celu nabycie przez BGE S.A. 100% udziałów w TLM Polska Sp. z o.o. (RB 35/2012 z dnia 29.10.2012 r.). Wartość transakcji wyniosła 2,5 mln zł. Nabycie udziałów zostało poprzedzone szczegółową analiza due diligence oraz wyceną zrealizowaną przez niezależną firmę, w ramach której wartość B-Stal Sp. z o.o. została oszacowana na ponad 30 mln zł (wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

-„Według szacunków przychody B-Stal Sp. z o.o. w 2013 r. mogą sięgnąć nawet 100 mln zł. Biorąc pod uwagę wysoką rentowność tej działalności, spodziewamy się uzyskania znacznych korzyści z wypłacanej przez B – Stal Sp. z o.o. dywidendy.” – mówi Dariusz Pawłowski, Prezes Zarządu BGE S.A.

Na dzień dzisiejszy największym akcjonariuszem BGE S.A. jest fundusz inwestycyjny GMK Investment LTD.

-„Zgodnie z informacjami które uzyskaliśmy od GMK Investment LTD, fundusz zamierza w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyć w realizacji programu inwestycyjnego BGE, w tym m.in. poprzez udział przyszłych emisjach akcji oraz obligacji.” – dodaje Dariusz Pawłowski.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
BGE_SA_przejmuje_TLM_Polska.pdf209.5 KB