BGE S.A. nabyła działkę w Katowicach za kwotę 300 tys. zł

Katowice, 10 stycznia 2013 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o nabyciu działki o powierzchni 0,55 ha zlokalizowanej w Katowicach. Cena zakupu wyniosła 300 tys. zł brutto.

-„Nabycie działki w Katowicach traktujemy jako okazję inwestycyjną, która może pozwolić na realizację nawet dwucyfrowej stopy zwrotu. Cena nabycia posiada istotne dyskonto w odniesieniu do wartości rynkowej tego gruntu, które w naszej ocenie może sięgać nawet 60-70% jej wartości. Rozważamy również wykorzystanie tej działki celem realizacji statutowych założeń w zakresie projektów z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii. Decyzje w tym zakresie podejmiemy po analizie ekonomicznej możliwych rozwiązań oraz zakończeniu wyceny przez rzeczoznawcę.” – mówi Dariusz Pawłowski, Prezes Zarządu BGE S.A.

28 grudnia 2012 r. BGE S.A. poinformowała o zwiększeniu zaangażowania głównego akcjonariusza - GMK Investment Ltd, w wyniku transakcji nabycia przez niego 910 000 akcji BGE S.A. serii A i B. GMK Investment Ltd posiada obecnie 3 730 000 akcji, stanowiących 53,66% w kapitale zakładowym i 62,42% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BGE S.A. Inwestor zadeklarował, iż nie wyklucza dalszego wzrostu zaangażowania.

21 grudnia 2012 roku BGE S.A. zakończyła subskrypcję prywatną akcji serii E, z której pozyskała 7,5 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego. Cena emisyjna wynosiła 2,5 zł za akcję. 

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
BGE_SA_nabyła_działkę_w_Katowicach.pdf203.38 KB